Awaria w Elektrociepłowni Pomorzany

2024-01-18 16:19
W związku z wystąpieniem awarii w Elektrociepłowni Pomorzany i występującą przerwą w dostawie ciepła i ciepłej wody informujemy iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podjął działania aby możliwa była obsługa klientów Ośrodka.

W poszczególnych lokalizacjach w razie konieczności dogrzewane będą Biura Obsługi Interesantów oraz inne pomieszczenia w których odbywa się obsługa klientów. Zaopatrujemy również mieszkania chronione dla osób starszych w alternatywne źródła ogrzewania.

Pracownicy Ośrodka będą informowali osoby starsze, z niepełnosprawnościami, które są objęte usługami opiekuńczymi o awarii tak by mogły odpowiednio przygotować się do tej sytuacji.

Apelujemy do mieszkańców miasta o wzmożoną czujność w nadchodzących dniach. Zapytajmy osoby z naszego otoczenia czy nie potrzebują wsparcia i pomocy - w szczególności osoby starsze, samotne, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich. Jeśli udzielenie pomocy będzie wykraczało poza nasze możliwości skontaktujmy się z odpowiednim Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie:

  • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście, ul. Jagiellońska 62A, 70-382 Szczecin, tel 91 48 07 020/21,
  • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, ul. Strzałowska 9, 71-730 Szczecin, tel/fax. 91 432-84-41
  • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód, ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin, tel. 91 46-46-161
  • Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże, ul. Struga 10, 70-784 Szczecin, tel. 91 46-68-46

lub Działem Interewencji Kryzysowej, tel. 91 46 46 333
a