Działania przeciwpowodziowe prowadzone przez MOPR

2010-06-02 09:07
W związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 253/210 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, iż pracownicy MOPR pozostają w gotowości całodobowej do odwołania.
Ze względu na możliwość ewentualnej ewakuacji osób niepełnosprawnych z terenów zagrożonych podtopieniem w gotowości pozostaje również Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
W dniach 26 - 27 maja 2010 r. w godz. 8.00 - 21.00 pracownicy socjalni Działu Pomocy Osobom Bezdomnym i Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście MOPR w Szczecinie wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej w Szczecinie przeprowadzili akcję informacyjną w związku z zagrożeniem powodziowym w rejonach narażonych na podtopienia.
Celem działań obu służb było informowanie o możliwym zagrożeniu oraz instruowanie mieszkańców terenów zagrożonych powodzią, jak powinni przygotować się na ewentualne podtopienia. Pracownicy MOPR przekazali osobom zainteresowanym ulotki z informacją gdzie mogą uzyskać stosowną pomoc.