Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - spotkanie z NGO

2024-05-10 11:35
Za nami coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dotyczące realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu wzięła udział Pani Lida Rogaś, Zastępczyni Prezydenta Szczecina, która podziękowała przedstawicielom organizacji i instytu-cji za ich zaangażowanie w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie jest okazją do podsumowania zadań realizowanych przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR - dofinansowanych ze środków PFRON, w tym programu "Aktywny Samorząd". Ogółem z dofinansowania skorzystało 1803 osoby z niepełnosprawnościami, 120 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - dodatkowo niemal 2500 osób wzięło udział w dofinansowanych imprezach zbiorowych (np. festynach, spotkaniach wigilijnych czy imprezach okolicznościowych). Łączna kwota wydatkowych środków to ponad 7,5 mln zł.

Omówiono także działania Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnościami. Kierowcy SOKON przejechali łącznie ponad 270 tysięcy kilometrów. Z przejazdów skorzystało niemal 30 tysięcy osób.

Podczas spotkania omówiono także podział środków finansowych na zadania, które będą realizowane w 2024 r. wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W tym roku kwota zaplanowanych dotacji wynosi przeszło 9,7 mln złotych.

W porozumieniu z uczestnikami spotkania został również ustalony skład Komisji opiniującej wnioski z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.