"Lokalny system wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz ich rodzin".

2010-06-16 13:13

W dniu 2 czerwca 2010 r. w DK 13 Muz przy Placu Żołnierza 2 odbyło się seminarium naukowo - szkoleniowe dla pracowników MOPR w Szczecinie, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, organizacji pozarządowych, pracowników służby zdrowia, studentów p.n.: "Lokalny system wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz ich rodzin".

W dniu 2 czerwca 2010 r. w DK 13 Muz przy Placu Żołnierza 2 odbyło się seminarium naukowo - szkoleniowe dla pracowników MOPR w Szczecinie, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, organizacji pozarządowych, pracowników służby zdrowia, studentów p.n.: "Lokalny system wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz ich rodzin".
Tematem wiodącym było przedstawienie założeń psychiatrycznej opieki środowiskowej jako optymalnej formy wsparcia osób chorych oraz model wsparcia środowiskowego funkcjonującego na terenie Szczecina od 1 maja 2010 r.
Seminarium było wspólną inicjatywą podmiotów pomagającym osobom chorym tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Katedry i Kliniki Psychiatrii PAM w Szczecinie, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6.
Na seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin, a także zajmujących się problematyką społeczną.

Zdjęcia