"Praca socjalna z osobą niepełnosprawną intelektualnie"

2010-06-16 13:28


W dniu 14 czerwca 2010 r. w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie odbyło się seminarium naukowo - szkoleniowe dla pracowników MOPR w Szczecinie, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. p.n. "Praca socjalna z osobą niepełnosprawną intelektualnie".

W dniu 14 czerwca 2010 r. w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie odbyło się seminarium naukowo - szkoleniowe dla pracowników MOPR w Szczecinie, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. p.n. "Praca socjalna z osobą niepełnosprawną intelektualnie".

Tematem wiodącym było przedstawienie problematyki osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin oraz formy wsparcia i aktywizacji społecznej tych osób. Organizatorami seminarium byli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński.

Do uczestnictwa zaproszeni w seminarium zostali przedstawiciele władz samorządowych, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, a także zajmujących się problematyką społeczną.

Zdjęcia