Szkolenie dla pracowników Działu Interwencji Kryzysowej

2010-07-14 13:47
W dniach 26 - 27. 06 2010 r odbyło się szkolenie dla pracowników Dzialu Interwencji Kryzysowej z zakresu :
"Masowe wydarzenia traumatyczne (katastrofy, klęski żywiołowe) - pomoc psychologiczna"
Szkolenie prowadzone było przez specjalistów z krakowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i obejmowało aspekty teoretyczne i warsztatowe związane z masowymi sytuacjami kryzysowymi.
Zdjęcia

Zdjęcia