Oferta edukacyjna Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

2010-08-18 14:20
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej zaprasza do wzięcia udziału
w poniższych zajęciach warsztatowych:
  1. Warsztaty psychoedukacyjne "Szkoła dla Rodziców". Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 13 września 2010 r. pod numerem telefonu 601 888 566 lub 605 355 39.
  2. Warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału
    do dnia 15 września 2010 r. Osoba do kontaktu: Maciej Sawicki +48 691-757-137 lub e-mail: macieksawicki@o2.pl

Zajęcia będą się odbywać w Centrum Wsparcia Rodziny SRK przy Al. Piastów 74/10 w Szczecinie.

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie, począwszy od września br. zajęciach warsztatowych.

1. Warsztaty psychoedukacyjne "Szkoła dla Rodziców".
Do udziału serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów, którzy:
• pragną poprawić relacje ze swoimi dziećmi;
• pragną nabyć dodatkowe kompetencje rodzicielskie;
• szukają wsparcia i pomocy w problemach wychowawczych;
Zajęcia obejmować będą cykl zajęć warsztatowych ( w grupie) i indywidualne konsultacje dla uczestników (łącznie 30 godzin zajęć)
Główne motto Szkoły to " Wychowywać to kochać i wymagać", jej cele to:
• wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą;
• nauka umiejętności lepszego porozumiewania się;
• refleksja nad własną postawą wychowawczą;
• wymiana doświadczeń;
• kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Zajęcia będą się odbywać w czwartki (godziny popołudniowe) w Centrum Wsparcia Rodziny SRK przy Al. Piastów 74/10 w Szczecinie, począwszy od 30.09.2010).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 13 września pod numerem telefonu 601 888 566 lub 605 355 39.
Liczba miejsc jest ograniczona ( zajęcia będą prowadzone dla grupy max. 15 osób).

2. Warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych
Do udziału zapraszamy osoby, które chciałby pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu:
• komunikacji;
• autoprezentacji;
• technik aktywnego poszukiwania pracy;
• rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
• radzenia sobie ze stresem.
Warsztaty obejmują 9 godzin dydaktycznych ( 3 dni po 3 godziny) i będą prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na Al. Piastów 74/10 w Szczecinie w (godziny popołudniowe.
Liczba miejsc jest ograniczona ( zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach, liczebność każdej max. 12- 15 osób).
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 15 września.
Osoba do kontaktu: Maciej Sawicki +48 691-757-137 lub e-mail: macieksawicki@o2.pl