"GORĄCY POSIŁEK DLA SENIORA"

2010-09-01 08:52
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" zapraszają osoby powyżej 65 roku życia do skorzystania z oferty w ramach pilotażowego programu "GORĄCY POSIŁEK DLA SENIORA",

Dwudaniowy posiłek w atrakcyjnej cenie 4,73 zł
Osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji mogą skorzystać z posiłku bezpłatnie
.
Miejsce wydawania posiłków:

1. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21/29 w Szczecinie
2. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej Dział Wsparcia Dziennego
przy ul. Potulickej 40 w Szczecinie.

Osoby zainteresowane zakupem posiłków mogą zgłaszać się
w godz. 7.30 do 15.30 do:

1. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód
przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie
tel: 91-46-46-160;
2. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście
przy ul. Jana Kazimierza 20 w Szczecinie
tel: 91-48-07-020;
3. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ
przy ul Św. Marcina 2 w Szczecinie
tel: 91-43-28-440;
4. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie
tel: 91-46-68-045.

Program realizowany w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 2009-20015, przy udziale środków wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"