Wsparcie dla poszkodowanych w wypadku autokaru pod Berlinem

2010-10-01 12:37
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie składają wyrazy głębokiego współczucia rodzinom, które utraciły swoich bliskich w wypadku autokaru pod Berlinem.
Rozumiejąc powagę sytuacji przyłączyliśmy się do działań na rzecz poszkodowanych wysyłając do Złocieńca grupę psychologów i terapeutów.