Bezpłatne konsultacje w zakresie form wsparcia osób niepełnosprawnych

2010-10-14 08:47
W dniu 23 października 2010 r. w godzinach 10:00 - 18:00, podczas imprezy integracyjnej w Centrum Handlowym "GALAXY" w Szczecinie, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie udzielać będą bezpłatnych konsultacji w zakresie realizowanych przez Ośrodek form wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Powyższe przedsięwzięcie jest organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie w ramach projektu:
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"TWÓRCZOŚĆ NIE ZNA BARIER"

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"TWÓRCZOŚĆ NIE ZNA BARIER"
01.08 - 31.12.2010r.


CEL PROJEKTU
Głównym celem Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych pn. "Twórczość nie zna barier" jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, obalenie stereotypów związanych z ich funkcjonowaniem oraz integracja społeczna.

Projekt składa się z trzech modułów:

MODUŁ I Kampania informacyjno - promocyjna

Kampania informacyjno-promocyjna odbędzie się równolegle: na antenie Polskiego Radia Szczecin oraz w Telewizji Polskiej Szczecin.

W programie:
POLSKIE RADIO SZCZECIN:
Poradnie/felietony - w każdy wtorek o godz. 20ej;
Debaty publiczne z udziałem słuchaczy;
Relacje na żywo z imprezy integracyjnej;
TELEWIZJA POLSKA ODDZIAŁ W SZCZECINIE:
Spoty informacyjno-promocyjne;
Filmy promocyjne.

MODUŁ II Impreza integracyjna w CHR GALAXY

Impreza odbędzie się 23 października 2010r. w godzinach 10:00 - 18:00 w Centrum Handlowym "GALAXY" w Szczecinie.
Przedsięwzięcie jest organizowane już po raz piąty. W 2009r. zostało uznane przez Komisję Europejską za Dobrą Praktykę i firmowała obchody Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności! Na realizację przedsięwzięcia składają się: kiermasz rękodzieła artystycznego, koncert sceniczny, Punkt doradczo - informacyjny oraz Punkt Zdrowia, których realizacja przebiega równolegle.
1. Kiermasz rękodzieła artystycznego- na specjalnie przygotowanych stoiskach Organizacje biorące udział w przedsięwzięciu eksponują wyroby artystów niepełnosprawnych.
2. Koncert sceniczny, na który składają się występy artystów sceny polskiej i szczecińskiej oraz występy artystów niepełnosprawnych. Scenariusz koncertu jest układany w taki sposób aby twórczość osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych przeplatała się nawzajem. Na scenie prezentowane są różnorodne formy twórczości: śpiew, taniec, przedstawienie itp.
3. Punkt doradczo - informacyjny, w którym osoby niepełnosprawne mogą otrzymać rzetelną poradę (informację) dotyczącą świadczeń, o które mogą się ubiegać. Na informację odnośnie korzyści płynących z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej mogą liczyć również potencjalni pracodawcy i podmioty niosące pomoc środowisku osób niepełnosprawnych. Do Punktu Informacyjnego zapraszani są przedstawiciele lokalnych instytucji (np. Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy, PFRON; MOPR itp.)
4. Punkt zdrowia - w którym prowadzone są bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego oraz można skorzystać z bezpłatnej porady w ramach edukacji i profilaktyki cukrzycy.


Wszystkie organizacje, które zgłoszą swój udział w kiermaszu wystawienniczym i występach scenicznych, a udział ich zostanie potwierdzony, wezmą udział w Konkursie:
 na najciekawsze stoisko wystawiennicze;
 na najlepszy występ sceniczny.

DLA ZWYCIĘZCÓW ORGANIZATOR PRZEWIDZIAŁ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE!!


MODUŁ III- Wystawa fotograficzna

Tematem wystaw będzie fotoreportaż z przebiegu imprezy integracyjnej w CHR "GALAXY" widziany oczami osoby niepełnosprawnej oraz sprawnej. Hasłem przewodnim prezentowanych prac będzie hasło "Twórczość nie zna barier".

Wystawy odbędą się:
w Centrum Handlowo - Rozrywkowym "GALAX" 03.11 - 10.11.2010r.
w Urzędzie Miasta Szczecina - Galerii Prezydenckiej 15.11 - 06.12.2010r.
a także w hali głównej PKP w Szczecinie: 05.11. - 15.12.2010r.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"

PARTNERZY PROJEKTU:
1) Centrum Handlowo-Rozrywkowe "Galaxy";
2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Grodzki;
3) Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie;
4) Urząd Miasta Szczecin;
5) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
6) Kurier Szczeciński;
7) Szczeciński Serwis Informacyjny Infoludek.pl.

"Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych"
"Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego"
"Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecina - w ramach partnerstwa".