MŁODZIEŻ ZADBA O GROBY BYŁYCH KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

2010-10-25 11:00
"Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie"
Hetman Jan Zamoyski

Na mocy zawartego porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczniowie Szkół Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie podejmą się opieki nad miejscami pochówku byłych klientów pomocy społecznej.

W tym niezwykle szlachetnym geście młodzież podjęła się wykonania wszelkich prac porządkowych (uprzątnięcia miejsca pochówku z liści, chwastów, trawy, śniegu i innych zanieczyszczeń), dbania o krzyż i tabliczkę nagrobkową a także zapalenia znicza w dniu Wszystkich Świętych.

Opieka nad nagrobkami na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie świadczona będzie przez młodzież bezpłatnie, porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.

Młodzieży i Kadrze Pedagogicznej dziękujemy za piękną i godną naśladowania postawę