KOMUNIKAT WYBORCZY

2010-11-17 09:00
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw osoba niepełnosprawna zamieszkująca na stałe w Szczecinie, na jej wniosek wniesiony do Urzędu Miasta Szczecin najpóźniej do 16 listopada 2010 r. jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane dowozem proszone są o kontakt z Sekcją Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych - tel. 91 42 43 555.

Poniżej podajemy adresy lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 przy ul. Przyszłości 21 /Warsztaty Terapii Zajęciowej/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 na Osiedlu "Kasztanowym" /Przedszkole Publiczne Nr 11/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 przy ul. Rydla 49 /Centrum Kształcenia Sportowego/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 przy ul. Kostki Napierskiego 6c /NS ZOZ "Prawobrzeże - Medyk"/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 32 przy ul. Seledynowej 50 /Szkoła Podstawowa Nr 74/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 38 przy ul. Szarego 12 /Szkoła Podstawowa Nr 12/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 45 przy ul. Dobrzyńskiej 2 /Szkoła Podstawowa Nr 20/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 58 przy ul. Cukrowej 8 /Uniwersytet Szczeciński/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 59 przy ul. Cukrowej 8 /Uniwersytet Szczeciński/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 87 przy ul. Grodzkiej 23 /Szkoła Podstawowa Nr 63/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 92 przy ul. Mazowieckiej 2 /Przedszkole "Jutrzenka"/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 97 przy ul. Wielkopolskiej 32 /Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 102 przy ul. Roosevelta 1, sala 112 /Izba Skarbowa/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 104 przy ul. Malczewskiego 22 /Szkoła Podstawowa Nr 56/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 125 przy ul. Witkiewicza 40 /Gimnazjum Nr 18/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 129 przy ul. Czorsztyńskiej 35 /Szkoła Podstawowa Nr 48/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 136 przy ul. Romera 21/29 /Dom Pomocy Społecznej/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 137 przy ul. Benesza 75 /Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 138 przy ul. Benesza 75 /Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 144 przy ul. Mickiewicza 64 /Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 149 przy ul. Jaworowej 41 /Publiczna Szkoła Podstawowa "Na Głębokim"/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 162 przy ul. Łuczniczej 64 /Przychodnia Zdrowia/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 168 przy ul. Świętoborzyców 40, Hala Sportowa /Szkoła Podstawowa Nr 35/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 178 przy ul. Kruczej 17 /Dom Pomocy Społecznej - Dom Kombatanta/,
• Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 179 przy ul. Grzymińskiej 6 / Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących.