Otwarcie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2008-08-22 15:02
Informujemy, że z dniem 1 września 2008 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul.Sikorskiego 3, rozpoczął swoją działalność całodobowy punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców miasta Szczecina.
W punkcie tym dyżury pełnią pracownicy MOPR, służąc wsparciem w sytuacjach wymagających interwencji socjalnej. Specjaliści udzielają informacji i porad między innymi w zakresie wykluczenia społecznego, uzaleźnień, przemocy w rodzinie, problematyki " handlu ludzmi".
Ponadto do dyspozycji mieszkańców naszego miasta uruchomiony został "Interwencyjny telefon Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie" o numerze 9289.