Środowiskowa koordynacja działań społecznych

2011-03-23 09:20
W dniu 15 marca 2011 r. o godzinie 12.00 przy ul. Łaziebnej 6-7 odbyło się
spotkanie przedstawicieli Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego i MOPR w Szczecinie, którego celem było zapoczątkowanie współpracy pomiędzy obiema instytucjami w ramach Środowiskowej Koordynacji Działań Społecznych.
Pierwsze spotkanie poświęcone było przede wszystkim przedstawieniu kompetencji obu instytucji przez Dyrektora Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego, Panią Beatę Maziarz oraz p. o. Dyrektora MOPR w Szczecinie, Panią Barbarę Swicę.
Podczas dyskusji zaproponowano kolejne spotkania w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie, na których określone zostaną szczegółowe zasady dalszej współpracy.

Zdjęcia