Nowa siedziba MOPR w Szczecinie

2011-03-23 12:00
W dniu 3 marca 2011 r. o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie.

Do wzięcia udziału w tak ważnej dla nas uroczystości, zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, administracji rządowej, władz kościelnych oraz instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny, na co dzień współpracujących z ROPR Północ.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Krzysztof Soska - Wiceprezydent Miasta Szczecin, Pani Barbara Swica - p.o. Dyrektor MOPR w Szczecinie oraz Pan Leon Gajewski - Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie. Obiekt poświęcił ksiądz Tomasz Piotrowski, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Nieustającej Pomocy, ul.Strzałowska 26 w Szczecinie.
Starania o pozyskanie obiektu rozpoczęły się w 2007 r., natomiast zakończenie prac związanych z remontem
i modernizacją obiektu nastąpiło w dniu 30.11.2010 r.

Nowy obiekt posiada przyjazne warunki dla przeprowadzania rozmów z oczekującymi wsparcia mieszkańcami północnej części miasta Szczecina. Bezbarierowy lokal zapewnia dostęp do usług Ośrodka osobom starszym
i niepełnosprawnym ruchowo, a także pozwala pracownikom na świadczenie usług na wyższym poziomie.
W siedzibie Ośrodka zapewniona jest również obsługa kasowa.

Od dnia 14 lutego 2011 r. w nowym obiekcie funkcjonuje Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ, a od dnia 1 marca 2011 r. Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych i Oddział Północ Straży Miejskiej
w Szczecinie.

Zdjęcia