Policyjne szkolenia dla pracowników MOPR w Szczecinie

2011-03-30 12:53
Od kwietnia br. zachodniopomorscy policjanci przeprowadzą z pracownikami MOPR w Szczecinie szkolenia z samoobrony. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników socjalnych pracujących bezpośrednio z klientem.

Zajęcia te, to inicjatywa przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Codziennie pracownicy socjalni muszą podejmować czynności w środowisku dotkniętym rożnego rodzaju problemami i zdarza się, że mają do czynienia m.in. z niebezpiecznymi zachowaniami swoich klientów. Dlatego też ośrodek, chcąc zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, wyszedł z propozycją przeprowadzenia szkolenia mającego na celu podniesienia ich bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Planowane są trzy spotkania po sześć godzin. Pierwsze z nich odbędzie się 1 kwietnia 2011 r. Zajęcia te prowadzone będą przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
W czasie spotkań poruszane będą cztery tematy.
Pierwszym z nich będą prawne aspekty obrony w sytuacji zagrożenia. Na nich pracownicy socjalni poznają podstawy prawne związane z samoobroną oraz w jakich sytuacjach występuje obrona konieczna. Drugim zagadnieniem będą psychologiczne aspekty zachowań w sytuacji zagrożenia. Podczas tych zajęć policyjny psycholog będzie omawiał, w jaki sposób zachować się w sytuacji zagrożenia i w jaki sposób ją zminimalizować. Trzecim tematem będą zajęcia praktyczne z samoobrony. W czasie ich trwania policjant z wydziału doskonalenia zawodowego będzie prowadził zajęcia wskazujące, w jaki sposób ustrzec się przed niebezpieczeństwem, zareagować na zagrożenie i jak się przed nim obronić. Ostatnim tematem, który również będzie praktyczny,są sposoby zachowań wobec agresywnych psów.
Szkolenie odbędzie się w nowej siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9
w Szczecinie, udział w nim weźmie 60 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
W realizację poruszanych zagadnień zaangażowani będą policjanci z Wydziału Doskonalenia Zawodowego, policyjni psycholodzy oraz przewodnicy psów służbowych.
Wartym podkreślenia jest to, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie sam zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie z prośbą o przeprowadzenie takiego szkolenia.