UWAGA

2011-04-01 09:22
Od dnia 1.04.2011 r. dla Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych ( SOKON) w lokalizacji przy ul. Strzałowskiej 9 działa numer telefonu stacjonarnego 91 42 43 555.
Numer telefonu komórkowego Dyspozytora 697 066 240 pozostaje bez zmian.