Bezpłatne badania słuchu dla dzieci

2011-04-19 08:23
W dniach 16 i 30 marca oraz 13 kwietnia 2011 roku w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie odbyły się bezpłatne badania słuchu, z których skorzystały dzieci objęte wsparciem Działu Wsparcia Dziennego oraz Działu Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Badania przeprowadzane przez audioprotetyka i psychologa Panią Ewę Mielcarz nieinwazyjną metodą audiometrii i tympanometrii są krótkie i bezbolesne. Pozwalają zdiagnozować rodzaj i stopień ewentualnego niedosłuchu, a co za tym idzie przedsięwziąć środki zaradcze na przyszłość, co w przypadku dziecka jest szczególnie ważne, gdyż będzie miało znaczny wpływ na jego samopoczucie, rozwój i zachowanie.
Ustalono, że kolejne badania dla dzieci objętych wsparciem Działu Wsparcia Dziennego oraz Działu Opieki Zastępczej odbywać się będą w dwutygodniowych odstępach czasu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w:
- Dziale Wsparcia Dziennego przy ul. Słowackiego 13, tel. 91 422-70-27,
- Dziale Opieki Zastępczej przy ul. Sławomira 10, tel. 91 424-00-35.

Zdjęcia