Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin

tel./fax 91 48 85 379
e-mail: Pzoon@mopr.szczecin.pl

Przewodnicząca PZOON : Lidia Gugała

Kryszczuk Brygiada - 91 48 85 379
Malik Jolanta - 91 48 85 379
Piotrowska Barbara - 91 48 85 379