Pomoc środowiskowa i instytucjonalna - świadczenia pieniężne: