Dział Kadr i Płac


Nazwisko Imię Funkcja/zadania Nr tel. Siedziba Nr pok. / Nr wew.
Bodnar Sylwia Płace 91 48 57 577 Sikorskiego 3 207/577
Ignaczewska Wioleta Starszy Inspektor 91 48 57 545 Sikorskiego 3 201/545
Osowska Bożena Płace 91 48 57 578 Sikorskiego 3 207/577
Piechowska Bożena Płace 91 48 57 578 Sikorskiego 3 207/578
Skawińska Anna Specjalista 91 48 57 545 Sikorskiego 3 201/545
Szunke Teresa Zastępca Kierownika Działu Kadr i Płac
91 48 57 533 Sikorskiego 3 200/533
Warmuz Katarzyna Referent 91 48 57 545 Sikorskiego 3 201/545
Woźniakowska - Dziadosz Anna Kierownik Działu Kadr
i Płac
91 48 57 533 Sikorskiego 3 200/533
Wójciak Izabela Płace 91 48 57 578 Sikorskiego 3 207/578
Ziętara Jadwiga Pomoc administracyjna 91 48 57 545 Sikorskiego 3 201/545