Dział Kadr i Płac


Nazwisko Imię Funkcja/zadania Nr tel. Siedziba Nr pok. / Nr wew.
Bodnar Sylwia Płace 91 48 57 577 Sikorskiego 3 207/577
Franczuk Wioletta Inspektor BHP 91 48 75 771 W. Polskiego 184b 125
Ignaczewska Wioleta Kadry 91 48 57 547 Sikorskiego 3 201/545
Osowska Bożena Płace 91 48 57 578 Sikorskiego 3 207/577
Piechowska Bożena Płace 91 48 57 578 Sikorskiego 3 207/578
Skawińska Anna Kadry 91 48 57 547 Sikorskiego 3 201/547
Szunke Teresa Zastępca Kierownika Działu Kadr i Płac
91 48 57 533 Sikorskiego 3 203/533
Warmuz Katarzyna Referent 91 48 57 545 Sikorskiego 3 201/545
Woźniakowska - Dziadosz Anna Kierownik Działu Kadr
i Płac
91 48 57 533 Sikorskiego 3 203/533
Wójciak Izabela Płace 91 48 57 578 Sikorskiego 3 207/578
Ziętara Jadwiga Kadry 91 48 57 545 Sikorskiego 3 201/545