Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością


Nazwisko Imię Funkcja/zadania Nr tel. Siedziba Nr pok/wewn.
Bargieł Agnieszka Kierownik Działu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
91 46 46 152 Abramowskiego 19 9
Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej
Makiewicz Makiewicz Kierownik Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej 91 46 46 152 Abramowskiego 19 8
Jendrzejczak Justyna WTZ, sport, kultura, rekreacja i turystyka 91 46 46 151 Abramowskiego19 4
Krakowczyk Kamila Sprzet rehabilitacyjny 91 46 46 151 Abramowskiego 19 4
Lewczycka Agnieszka Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością; Opieka wytchnieniowa; SAM
91 46 46 150
Abramowskiego 19
5
Manias Małgorzata Przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny 91 46 46 151 Abramowskiego 19 4
Rogala Magdalena Turnusy rehabilitacyjne, język migowy 91 46 46 150 Abramowskiego 19 5
Swacha Dominika Program "Aktywny Samorząd" Moduł I 91 46 46 150 Abramowskiego 19 5
Szydło Alicja Program "Aktywny Samorząd" - Moduł II 91 46 46 151 Abramowskiego 19 4
Zaborowska Ksenia Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się 91 46 46 151 Abramowskiego 19 4
Sekcja ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością - SOKON
Bojanowski Leszek Kierowca SOKON Strzałowska 9
Fic Jerzy Kierowca SOKON Strzałowska 9
Klamżyński Bartosz Kierownik Sekcji ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością 91 42 43 555 Strzałowska 9
Janowski Robert Kierowca SOKON Strzałowska 9
Kaleta Marta Opiekun Strzałowska 9
Meusiak Marcin Kierowca SOKON Strzałowska 9
Pyster Karol Kierowca SOKON - DYSPOZYTOR 91 42 43 555
697 066 240
Strzałowska 9
Romanowska Monika Opiekun Strzałowska 9
Skrzyński Dariusz Kierowca SOKON Strzalowska 9
Stosio Grzegorz Kierowca SOKON - DYSPOZYTOR 91 42 43 555
697 066 240
Strzałowska 9
Strzelecki Lesław Kierowca SOKON Strzałowska 9
Subocz Grzegorz Kierowca SOKON Strzałowska 9
Sych Jan Kierowca SOKON Strzałowska 9
Szczęśniak Edwin Kierowca SOKON Strzałowska 9
Wójcik Piotr Kierowca SOKON Strzałowska 9
Ziętek Mirosław Kierowca SOKON Strzałowska 9
Ziętek Zdzisław Kierowca SOKON Strzałowska 9