Dział Finansowo-Księgowy


Nazwisko Imię Funkcja/zadania Nr tel. Siedziba Nr pok. / Nr wew.
Błaszczyk Katarzyna Kasa 91 48 57 562
91 48 57 576
Sikorskiego 3 3/562
206/576
Brokowska Katarzyna Środki trwałe 91 48 57 568 Sikorskiego 3 121/568
Brzezińska Beata Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy 91 48 57 567 Sikorskiego 3 308/567
Łazarska Sylwia Przelewy 91 48 57 579 Sikorskiego 3 309/579
Kuźniewska Iwona Wyciagi bankowe - zakup usług; rodziny zastępcze; książka korespondencyjna 91 48 57 588 Sikorskiego 3 121/588
Latuszek Małgorzata Wyciągi bankowe - konto podstawowe PZOON 91 48 57 566 Sikorskiego 3 310/566
Łukasik Ewa Aktywny Samorząd, usługi opiekuńcze 91 48 57 571 Sikorskiego 3 104/571
Makowski Artur Kasa ROPR/P 91 432 84 44 Strzałowska 9 KASA
Pierwieniecka Ewa PFRON, PKZP, ZFŚS 91 48 57 576 Sikorskiego 3 206/576
Smolnicka Magdalena Przelewy 91 48 57 569 Sikorskiego 3 309/569
Szmekiel Lidia Zastępca Głównego Księgowego Sikorskiego 3 307
Szuderska Beata Wyciągi bankowe - konto podstawowe, VAT, Należności DPS - ul. Lubomirskiego, wyciagi bankowe 91 48 57 606 Sikorskiego 3 204/606
Witkowska Joanna Przelewy 91 48 57 579 Sikorskiego 3 121/579
Wojciechowska Irena Odpłatność za DPS i usługi opiekuńcze 91 48 57 560 Sikorskiego 3 121/560
Woźniewska Barbara Przelewy
91 48 57 579
Sikorskiego 3309/579
Ziemlewska Małgorzata Raporty kasowe, rozliczanie zaliczek 91 48 57 574 Sikorskiego 3 204/574
Sekcja ds. Windykacji Należności
Siwek Magdalena Kierownik Sekcji ds. Windykacji Należności (piecza zastępcza; DPS) 91 451 92 38 Pocztowa 16 w. 238
Abramowska Malwina Kierownik Sekcji ds. Windykacji Należności(zasiłki, usługi opiekuńcze schroniska; mieszkania chronione) 91 450 92 39 Pocztowa 16 w. 238
Cander Beata Windykacja (piecza zastępcza) 91 450 92 30 Pocztowa 16 w. 230
Chomiak Małgorzata Windykacja (wywiady środowiskowe) 91 450 92 33 Pocztowa 16 w. 233
Kamińska Kamila Windykacja (usługi opiekuńcze) 91 450 9232 Pocztowa w. 232
Matan Ewa Windykacja (domy pomocy społecznej) 91 450 92 34 Pocztowa 16 w. 234
Pasierb Anna Pomoc administracyjna 91 450 92 30 w. 230
Pieńczykowska Agnieszka Windykacja (usługi opiekuńcze) 91 450 92 31 Pocztowa 16 w. 231