Dział Finansowo-Księgowy


Nazwisko Imię Funkcja/zadania/e-mail Nr tel. Siedziba Nr pok. / Nr wew.
Bączyk Alicja Depozyty, ZFŚS, Zasiłki - wyciągi bankowe, raporty kasowe 91 48 57 568 Sikorskiego 3 121/568
Błaszczyk Katarzyna Kasa 91 48 57 562
91 48 57 576
Sikorskiego 3 3/562
206/576
Brokowska Katarzyna Środki trwałe 91 48 57 568 Sikorskiego 3 121/568
Brzezińska Beata Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy 91 48 57 567 Sikorskiego 3 308/567
Guzowska Sylwia Przelewy 91 48 57 579 Sikorskiego 3 309/579
Kuźniewska Iwona Przelewy 91 48 57 579 Sikorskiego 3 309/579
Latuszek Małgorzata Podinspektor 91 48 57 576 Sikorskiego 3 206/576
Łukasik Ewa Aktywny Samorząd, usługi opiekuńcze 91 48 57 571 Sikorskiego 3 104/571
Makowski Artur Kasa RO/P 91 432 84 44 Strzałowska 9 KASA
Pierwieniecka Ewa Środki trwałe, PFRON, PKZP, ZFŚS 91 48 57 576 Sikorskiego 3 206/576
Smolnicka Magdalena Pomoc administracyjna 91 48 57 579 Sikorskiego 3 309
Szmekiel Lidia Zastępca Głównego Księgowego Sikorskiego 3 307
Szuderska Beata Wyciągi bankowe - konto podstawowe, VAT, Należności DPS - ul. Lubomirskiego, wyciagi bankowe 91 48 57 566 Sikorskiego 3 310/566
Witkowska Joanna Dożywianie, wyciągi bankowe - zakup usług DPS, placówki opiekuńczo - wychowawcze, rodziny zastępcze, ZOL, rozliczanie delegacji 91 48 57 541 Sikorskiego 3 121/541
Wojciechowska Irena Odpłatność za DPS i usługi opiekuńcze 91 48 57 560 Sikorskiego 3 104/560
Woźniewska Barbara Kasa DB/PR, Kasa Bony 91 466 80 42
91 48 75 771
91 48 57 562
Struga 10/ Jana Jana Kazimierza 20
Sikorskiego 3
KASA
Ziemlewska Małgorzata Raporty kasowe, rozliczanie zaliczek 91 48 57 574 Sikorskiego 3 204/574

Sekcja ds. Windykacji Należności
Abramowska Malwina Windykacja (usługi opiekuńcze, mieszkania chronione) 91 450 92 33 Pocztowa 16
Cander Beata Windykacja (piecza zastępcza) 91 450 92 30 Pocztowa 16
Dobak - Wołoszyn Izabella Windykacja (domy pomocy społecznej) 91 450 92 30 Pocztowa 16
Chomiak Małgorzata Windykacja (wywiady środowiskowe) 91 450 92 33 Pocztowa 16
Matan Ewa Windykacja (usługi opiekuńcze) 91 450 92 32 Pocztowa 16
Pieńczykowska Agnieszka Windykacja (usługi opiekuńcze) 91 450 92 31 Pocztowa 16
Poświatowska Beata Windykacja (wywiady środowiskowe) 91 450 92 34 Pocztowa 16
Rajman Katarzyna Kierownik Sekcji ds. Windykacji Należności
(zasiłki, mieszkania chronione, usługi opiekuńcze, mieszkania chronione)
tel./ fax.
91 450 92 39
Pocztowa 16
Siwek Magdalena Kierownik Sekcji ds. Windykacji Należności (piecza zastępcza, domy pomocy społecznej) 91 450 92 38 Pocztowa 16