Dział Finansowo-Księgowy


Nazwisko Imię Funkcja/zadania Nr tel. Siedziba Nr pok. / Nr wew.
Błaszczyk Katarzyna KASA 91 48 57 562
91 48 57 576
Sikorskiego 3 3/562
206/576
Brokowska Katarzyna Środki trwałe, odpłatność za DPS 91 48 57 568 Sikorskiego 3 121/568
Brzezińska Beata Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy 91 48 57 567 Sikorskiego 3 308/567
Gołąbek Sylwia Rejestr faktur, uzgodnienia, WB, RK - ZFSŚ, DEPOZYT 91 48 57 541 Sikorskiego 3 121/541
Gracka Małgorzata Odpłatność za usługi opiekuńcze 91 48 57 560 Sikorskiego 3 121/560
Kuźniewska Iwona
Wyciągi bankowe - zakup usług; placówki oraz DPS, rodziny zastępcze, książka korespondencyjna
91 48 57 588 Sikorskiego 3 121/588
Łukasik Ewa Aktywny Samorząd, usługi opiekuńcze 91 48 57 571 Sikorskiego 3 121/571
Makowski Artur Kraj ROPR/P 91 432 84 44 Strzałowska 9 KASA
Pasierb Anna Wyciągi bankowe - konto podstawowe, PZZON, zasiłki, rozliczanie VAT 91 48 57 566 Sikorskiego 3 309/566
Pierwieniecka Ewa PFRON, PKZP, ZFŚS 91 48 57 576 Sikorskiego 3 206/576
Smolnicka Magdalena Przelewy 91 48 57 569 Sikorskiego 3 309/569
Szczypińska Monika Przelewy 91 48 57 579 Sikorskiego 3 309/579
Szmekiel Lidia Zastępca Głównego Księgowego Sikorskiego 3 307
Szuderska Beata Wyciągi bankowe - należności DPS niepubliczne, prace społecznie - użyteczne, wyciągi bankowe - zasiłki 91 48 57 606 Sikorskiego 3 204/606
Witkowska Joanna Dożywianie, leki 91 48 57 541 Sikorskiego 3 121/541
Woźniewska Barbara Przelewy 91 48 57 579 Sikorskiego 3 309/579
Ziemlewska Małgorzata Raporty kasowe, rozliczanie zaliczek, wyciągi bankowe - zasiłki 91 48 57 574 Sikorskiego 3 204/574
Sekcja ds. Windykacji Należności
Siwek Magdalena Kierownik Sekcji ds. Windykacji Należności (piecza zastępcza; domy pomocy społecznej) 91 450 92 38 Pocztowa 16 w. 238
Abramowska Malwina Kierownik Sekcji ds. Windykacji Należności (schroniska; mieszkania wspomagane i treningowe) 91 450 92 39 Pocztowa 16 w. 239
Cander Beata Windykacja (piecza zastępcza) 91 450 92 30 Pocztowa 16 w. 230
Chomiak Małgorzata Windykacja (wywiady środowiskowe) 91 450 92 34 Pocztowa 16 w. 234
Kamińska Kamila Windykacja (usługi opiekuńcze) 91 450 92 32 Pocztowa w. 232
Matan Ewa Windykacja (domy pomocy społecznej) 91 450 92 33 Pocztowa 16 w. 233
Pieńczykowska Agnieszka Windykacja (usługi opiekuńcze) 91 450 92 31 Pocztowa 16 w. 231