Dział Instytucji Pomocy Społecznej

Biuro Obsługi Klienta

91 44 26 610
fax
91 44 26 611
Królowej Jadwigi 45c/U2
Korczowska Patrycja Pomoc administracyjna BOI U2
Łosiewska Monika Podinspektor BOI U2
Urbańska
Małgorzata
p.o.Kierownik Działu Instytucji Pomocy Społecznej
91 44 26 623 Królowej Jadwigi 45c/U2 U4
Sekcja I ds. Domów Pomocy Społecznej

Królowej Jadwigi 45c/U2
Grygorcewicz Agnieszka Kierownik Sekcji I 91 44 26 622 U4
Ambroziak-Sidor Olga Referent - realizacja 91 81 92 154 B/U2
Brzózka Angelika Pracownik socjalny 91 44 26 627 B/U2
Grębowska Agnieszka Specjalista - realizacja świadczeń 91 81 92 154 U2
Grodzka Dorota Pracownik socjalny 91 44 26 626 U2
Pietrzak Agnieszka Pracownik socjalny 91 44 26 626 U2
Rzewucka Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 624 U2
Zielińska Paulina Pracownik socjalny 91 44 26 625 U2

Sekcja II ds. Domów Pomocy Społecznej

Królowej Jadwigi 45c/U2
Piotrowska Monika p.o. Kierownik Sekcji II 91 44 26 619 U4
Bertman Tomasz Pracownik socjalny 91 81 92 155 B/U2
Boniecka Katarzyna Pracownik socjalny 91 81 92 156 B/U2
Jańczak-Iwańska Karolina Starszy pracownik socjalny 91 81 92 155 B/U2
Krajcarz Magdalena Pracownik socjalny 91 81 92 156 B/U2
Makowska Anna Specjalista pracy socjalnej - realizacja 91 81 92 153 B/U2
Radwańska Anna Specjalista pracy socjalnej - realizacja 91 81 92 154 B/U2

Sekcja III ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za pobyt w DPS

Królowej Jadwigi 45c/U2
Chmura Marta Pracownik socjalny 91 44 26 614 U1
Ginett Katarzyna Pracownik socjalny 91 44 26 614 U1
Uchnast Teresa Referent - realizacja 91 44 26 616 U8
Wieczorek Anna Starszy pracownik socjalny 91 44 26 613 U1

Sekcja IV ds. Alimentacji i Odplatności Rodzin za pobyt w DPS

Królowej Jadwigi 45c/U2
Kotuch Marta Kierownik Sekcji IV 91 44 26 621 U4
Bieńkuńska Alicja Starszy pracownik socjalny 91 44 25 615 U1
Halińska Adrianna Pracownik socjalny 91 44 25 613 U1
Kupis Anna Pracownik socjalny 91 44 26 613 U1
Sobczak Monika Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 615 U8
Wąsikowska Anna Referent - realizacja świadczeń 91 44 26 612 U8
Wasilewska Magdalena Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 44 26 612 U8
Sekcja V ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkań Chronionych Królowej Jadwigi 45c/U2
Gregorczyk Anna Kierownik Sekcji V 91 44 26 629 U4
Cegła Zofia Pracownik socjalny 91 44 26 628 U3
Malicka Anna Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 81 92 152 B/U2
Matuszewska Olga Starszy pracownik socjalny 91 44 26 628 U3
Stępień Robert Pracownik socjalny 91 44 26 617 U3
Śliwczyńska Klaudia Pracownik socjalny 91 44 26 628 U3