Dział Instytucji Pomocy Społecznej
Biuro Obsługi Klienta

91 44 26 610
fax
91 44 26 611
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
Godlejewska Kamila Referent 91 44 26 610 Al. Powstańców Wielkopolskich 33 BOI
Urbańska Małgorzata Kierownik Działu Instytucji Pomocy Społecznej
9144 26 663 Al. Powstańców Wielkopolskich 33 2
Sekcja I ds. Domów Pomocy
Społecznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
Grygorcewicz Agnieszka Kierownik Sekcji I ds. Domów
Pomocy Społecznej
91 44 26 622 OB
Brzózka Angelika Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 627 16
Grębowska Agnieszka Starszy specjalista - realizacja
świadczeń
91 81 92 154 9A
Grodzka Dorota
Specjalista pracy socjalnej
91 44 26 625 18
Hawrylak Monika Referent - realizacja świadczeń
Pietrzak Agnieszka Pracownik socjalny 91 44 26 627 16
Smyk Anna Starszy pracownik socjalny 91 44 26 625 18
Zielińska Paulina Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 627 16
Sekcja II ds. Domów Pomocy Społecznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
Piotrowska Monika Kierownik Sekcji II ds. Domów Pomocy Społecznej 91 44 26 619
Bertman Tomasz Specjalista pracy socjalnej 91 81 92 155 13
Jańczak-Iwańska Karolina Starszy pracownik socjalny 91 81 92 156 15
Krajcarz Magdalena Specjalista pracy socjalnej 91 81 92 156 15
Kurpisz Patrycja Starszy pracownik socjalny 91 81 92 155 13
Makowska Anna Starszy specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 81 92 153 9
Nieroda Anna Referent - realizacja świadczeń 91 81 92 153 9
Wasielewska Magdalena Starszy specjalista pracy socjalnej 91 81 92 156 15
Sekcja III ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za Pobyt w DPS
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
Chrost Brygida Kierownik Sekcji III ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za Pobyt w DPS 91 44 26 621 4
Chmura Marta Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 614 5
Ginett Katarzyna Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 614 5
Suszek Karolina Pomoc administracyjna - realizacja świadczeń 91 44 26 616 11
Wąsikowska Anna Podinspektor - realizacja świadczeń 91 44 26 616 11
Wieczorek Anna Starszy specjalista pracy socjalnej 91 44 26 614 5
Sekcja IV ds. Alimentacji
i Odpłatności Rodzin za Pobyt w DPS
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
Radwańska Anna Kierownik Sekcji IV ds. Alimentacji
i Odpłatności Rodzin za Pobyt w DPS
91 44 26 618 4
Bieńkuńska Alicja Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 615 3
Halińska Adrianna Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 613 1
Karpińska Joanna Referent - realizacja świadczeń 91 44 26 612 11
Kupis Anna Starszy specjalista pracy socjalnej 91 44 26 613 1
Łabno - Rataj Dorota Referent - realizacja świadczeń 91 44 26 612 11
Sobczak Monika Starszy specjalista pracy socjalnej 91 44 26 615 3
Sekcja V ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkań Chronionych Al. Powstańców Wielkopolskich 33
Majcher Anna Kierownik Sekcji V ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszka Chronionych 91 44 26 629 OB
Adamczyk Agnieszka Pracownik socjalny 91 44 26 628 14
Malicka Anna Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 81 92 152 9
Matuszewska Olga Starszy specjalista pracy socjalnej 91 44 26 617 12
Śmierzewska Olga Pracownik socjalny 91 44 26 617 12
Wiśniewska Elżbieta Pracownik socjalny 91 44 26 628 14
Rynans Beata Główny specjalista 91 48 57 549 Sikorskiego 3 209