Dział Instytucji Pomocy Społecznej

Biuro Obsługi Klienta

91 44 26 610
fax
91 44 26 611
Al. Powstańców Wielkopolskich 33A
Godlejewska Kamila Referent BOI 0
Urbańska Małgorzata Kierownik Działu Instytucji Pomocy Społecznej
9144 26 623 Al. Powstańców Wielkopolskich 33A 2
Sekcja I ds. Domów Pomocy Społecznej


Grygorcewicz Agnieszka Kierownik Sekcji I ds. Domów Pomocy Społecznej 91 44 26 622 Al. Powstańców Wielkopolskich 33A 6
Ambroziak-Sidor Olga Referent - realizacja 91 81 92 154 9A
Brzózka Angelika Pracownik socjalny 91 44 26 627 16
Grębowska Agnieszka Specjalista - realizacja świadczeń 91 81 92 154 9A
Grodzka Dorota Pracownik socjalny 91 44 26 625 18
Pietrzak Agnieszka Pracownik socjalny 91 44 26 624 16
Turczyn Olga Starszy pracownik socjalny 91 44 26 625 18
Zielińska Paulina Pracownik socjalny 91 44 26 627 16
Sekcja II ds. Domów Pomocy Społecznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 33A
Piotrowska Monika Kierownik Sekcji II ds. Domów Pomocy Społecznej 91 44 26 619 6
Bertman Tomasz Starszy pracownik socjalny 91 81 92 155 13
Jańczak-Iwańska Karolina Starszy pracownik socjalny 91 81 92 156 15
Krajcarz Magdalena Starszy pracownik socjalny 91 81 92 156 15
Kurpisz Patrycja Pracownik socjalny 91 81 92 155 13
Makowska Anna Specjalista pracy socjalnej - realizacja 91 81 92 153 9
Radwańska Anna Specjalista pracy socjalnej - realizacja 91 81 92 153 9
Wasielewska Magdalena Starszy pracownik socjalny 91 81 92 156 15
Sekcja III ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za Pobyt w DPS
Al. Powstańców Wielkopolskich 33A
Chrost Brygida Kierownik Sekcji III ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za Pobyt w DPS 91 44 26 621 4
Chmura Marta Starszy pracownik socjalny 91 44 26 614 5
Ginett Katarzyna Starszy pracownik socjalny 91 44 26 614 5
Suszek Karolina Pomoc administracyjna 91 44 26 616 11
Uchnast Teresa Referent - realizacja 91 44 26 612 11
Wieczorek Anna Starszy pracownik socjalny 91 44 26 614 5
Sekcja IV ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za Pobyt w DPS
Al. Powstańców Wielkopolskich 33A
Kupis Anna Kierownik Sekcji IV ds. Alimentacji i Odpłatności Rodzin za Pobyt w DPS 91 44 26 618 4
Bieńkuńska Alicja Starszy pracownik socjalny 91 44 26 615 3
Halińska Adrianna Starszy pracownik socjalny 91 44 26 613 1
Łabno-Rataj Dorota Referent - realizacja świadczeń 91 44 26 616 11
Sobczak Monika Specjalista pracy socjalnej 91 44 26 615 3
Sekcja V ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkań Chronionych Al. Powstańców Wielkopolskich 33
Gregorczyk Anna Kierownik Sekcji V ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszka Chronionych 91 44 26 629 6
Cegła Zofia Pracownik socjalny 91 44 26 628 14
Malicka Anna Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 81 92 152 9
Matuszewska Olga Starszy pracownik socjalny 91 44 26 617 12
Stępień Robert Pracownik socjalny 91 44 26 617 12
Śliwczyńska Klaudia Pracownik socjalny 91 44 26 628 14