Dział Organizacyjny

Nazwisko Imię Funkcja/zadania/e-mail Nr tel. Siedziba Nr pok. / Nr wew.
Górny Artur Zastępca Kierownika Działu Organizacyjnego
administracja@mopr.szczecin.pl
91 48 57 558
Sikorskiego 3 106/558
Grubski Jacek Informatyk 91 48 57 502 Sikorskiego 3 208/502
Janczura Adam Składnica akt 91 48 57 556 Sikorskiego 3 103/556
Jędraszewska Magdalena Zakupy, druki, pieczątki, ubezpieczenia, nieruchomości 91 48 57 515 Sikorskiego 3 103/515
Kaczmarek Joanna Podinspektor 91 48 57 528 Sikorskiego 3 107/528
Kaźmierczak Dorota Administracja lokalami 91 48 57 526 Sikorskiego 3 103/526
Klamżyński Bartosz Naprawa i konserwacja środków trwałych, zakupy, ubezpieczenia komunikacyjne 91 48 57 613 Sikorskiego 3 127/613
Kłosowska Izabela Informatyk 91 48 57 505 Sikorskiego 3 208/505
Knap Cezary Informatyk 91 48 57 503
Sikorskiego 3 208/503
Gutowska Marta Sekretariat
sekretariat@mopr.szczecin.pl
91 48 57 601
Sikorskiego 3 301/601
Kwaśniak Patrycja Przeglądy techniczne budynków, nadzorowanie prac remontowych 91 48 57 522 Sikorskiego 3 106/522
Makusz-Czepanko Maria Kancelaria ogólna, informacja 91 48 57 509
91 48 57 500 fax
Sikorskiego 3 109/500
Paszkiewicz vel Pipilewicz Rafał Pomoc administracyjna 91 48 57 504 Sikorskiego 3 208/504
Sankowska Anna Kierownik Działu Organizacyjnego 91 48 57 534 Sikorskiego 3 105/534
Sierzputowska Dorota Sprawy organizacyjne, prenumerata, budżet 91 48 57 527 Sikorskiego 3 107/527
Szczepańska Barbara Zamówienia publiczne
zam.publiczne@mopr.szczecin.pl
91 48 57 528 Sikorskiego 3 107/528
Wojnarowicz Aleksandra Telekomunikacja, zakupy, podatki 91 48 57 526 Sikorskiego 3 103/526
Woronin Robert Kierowca 697 066 233 Sikorskiego 3 109/509
Żurek Natalia Podinspektor 91 48 57 526 Sikorskiego 3 103/526