Dział Organizacyjny

Nazwisko Imię Funkcja/zadania/e-mail Nr tel. Siedziba Nr pok. / Nr wew.
Borys Rafał Naprawa i konserwacja środków trwałych, zakupy, ubezpieczenia komunikacyjne 91 48 57 613 Sikorskiego 3 104/613
Cholewa Andrzej Kierowca 91 48 57 509 Sikorskiego 3 109/509
Dobrowolska Agata Zamówienia publiczne 91 48 57 528 Sikorskiego 3 107/528
Estrich Beata Sprawy techniczne - mieszkania 91 48 57 552 Sikorskiego 3 104/552
Górny Artur Zastępca Kierownika Działu Organizacyjnego
91 48 57 558
Sikorskiego 3 106/558
Gutowska Marta Sekretariat sekretariat@mopr.szczecin.pl 91 48 57 601 Sikorskiego 3 301/601
Janczura Adam Składnica akt 91 48 57 556 Sikorskiego 3 103/556
Kaźmierczak Dorota Administracja lokalami mieszkalnymi 91 48 57 553 Sikorskiego 3 104/553
Kłosowska Izabela Informatyk 91 48 57 505 Sikorskiego 3 208/505
Knap Cezary Informatyk 91 48 57 503
Sikorskiego 3 208/503
Kwaśniak Patrycja Przeglądy techniczne budynków, nadzorowanie prac remontowych 91 48 57 522 Sikorskiego 3 106/522
Makusz-Czepanko Maria Kancelaria ogólna/Informacja 91 48 57 509
91 48 57 500 fax
Sikorskiego 3 109/500
Paszkiewicz vel Pipilewicz Rafał Informatyk 91 48 57 504 Sikorskiego 3 208/504
Kotuch Marta Kierownik Działu Organizacyjnego 91 48 57 534 Sikorskiego 3 105/534
Sierzputowska Dorota Sprawy organizacyjne, prenumerata, budżet 91 48 57 527 Sikorskiego 3 107/527
Stężycka Katarzyna Pomoc administracyjna 91 48 57 526 Sikorskiego 3 103/526
Sych Dorota Główny specjalista - sprawy organizacyjne 91 48 57 507 Sikorskiego 3 107/507
Szczepańska Barbara Zamówienia publiczne zam.publiczne@mopr.szczecin.pl 91 48 57 528 Sikorskiego 3 107/528
Śliwa Elżbieta Kancelaria ogólna/Informacja 91 48 57 500/fax 91 48 57 509 Sikorskiego 3 109/509
Teodorczuk Dominika Referent 91 48 57 526 Sikorskiego 3 103/526
Wojewoda Katarzyna Pieczątki, druki, zakupy 91 48 57 556 Sikorskiego 3 103/556
Wojnarowicz Aleksandra Telekomunikacja, zakupy, podatki 91 48 57 515 Sikorskiego 3 103/515
Wróbel-Adamusik Elżbieta Budżet mieszkań chronionych 91 48 57 552 Sikorskiego 3 104/552
Zieliński Radosław Informatyk 91 48 57 502 Sikorskiego 3 208/502