Dział Pieczy Zastępczej

Nazwisko Imię Funkcja/zadania/e-mail Nr tel/fax
91 42 11 709
Siedziba Nr pok.
Porzezińska Bogusława Kierownik Działu Pieczy Zastępczej 91 42 43 050 w.34 Sławomira 10

Sekcja Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

91 42 26 763

Sławomira 10

Wrona Monika Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastepczej 91 42 40 035 w.26 Sławomira 10 3
Bagińska - Pilip Aneta Pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 42 26 763 w.31 Sławomira 10 7
Wiśniowska Żaneta Referent - realizacja świadczeń 91 42 26 763 w.32 Sławomira 10 7
Krupa Michał Starszy pracownik socjalny ds. usamodzielnień 91 42 11 708 w.21 Sławomira 10 5
Putiatycka Justyna Podinspektor - realizacja świadczeń 91 42 43 041 w.30 Sławomira 10 7
Sasyn Bożena Specjalista pracy socjalnej ds. usamodzielnień 91 42 11 708 w.21 Sławomira 10 5
Scherbarth Grażyna Główny Specjalista - realizacja świadczeń 91 42 40 036 w.23 Sławomira 10 4
Rowińska Laura Inspektor - realizacja świadczeń 91 42 26 763 w.32 Sławomira 10 7

Sekcja Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Sprawozdawczości

91 42 26 760

Sławomira 10
Połomska Beata Kierownik Sekcji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Sprawozdawczości 91 42 40 035 w.27
Sławomira 10 3
Budziszewska Jolanta Specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 42 40 036 w.20 Sławomira 10 4
Izdepska Magdalena Starszy pracownik socjalny ds. usamodzielnień 91 42 11 708 w.22 Sławomira 10 5
Kud Katarzyna Starszy specjalista - skierowania do placówek 91 42 40 036 w.24
Sławomira 10 4
Kaniewska Anna Referent - realizacja świadczeń 91 42 26 760 w.28 Sławomira 10 BOI
Neider Maria Pracownik socjalny - Biuro Obsługi 91 42 26 760 w.28 Slawomira 10 BOI
Piątkowska Renata Specjalista 91 42 26 763 w.33 Sławomira 10 7
Sajdowska Katarzyna Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 42 40 036 w.23 Sławomira 10 4
Szmajda Agata Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 42 11 708 w.22 Slawomira 10 5

Sekcja ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej

tel/fax
91 421 04 43

Słowackiego 13
Gierszewska Agnieszka Kierownik Sekcji ds.Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej
91 42 27 027 Słowackiego 13 4
Zespół ds. niezawodnych i spokrewnionych rodzin zastępczych - Rejon Prawobrzeże i Śródmieście
Koczan Ewelina Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 421 12 21 Słowackiego 13 1
Wysokińska Ewelina Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 421 12 21 Słowackiego 13 1
Zespół ds. niezawodnych i spokrewnionych rodzin zastępczych - Rejon Śródmieście
Guziejewska Małgorzata Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 3
Karolonek-Orepuk Joanna Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 3
Kordas-Korszeń Malwina Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 3
Nogalska Agnieszka Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej 91 42 25 955 Słowackiego 13 3
Zespół ds. niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - Rejon Północ fax 91 421 04 43
Kujawa Aneta Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 565 Słowackiego 13 7
Marciszewska Daria Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 10 05 Słowackiego 13 8
Sawa Agnieszka Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 565 Słowackiego 13 7
Szperka Magdalena Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 25 565 Słowackiego 13 8
Zygmunt Renata Terapeuta 91 42 25 565 Słowackiego 13 7
Zespół ds. niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - Rejon Zachód
Bernard Magdalena Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 27 027 Słowackiego 13 2
Gołębiewska Justyna Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 27 027
Słowackiego 13 2
Jedyńska Ewa Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 27 027
Słowackiego 13 2
Juchnik Marta Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 27 027 Słowackiego 13 2
Napierała Katarzyna Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 42 27 027 Słowackiego 13 2
Zespół ds. niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - Rejon Prawobrzeże
Cieplińska Wioleta Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 91 422 59 55 Słowackiego 13 6
Szczęsna Marta Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 422 59 55 Słowackiego 13 6
Urban Dorota Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 422 59 55 Słowackiego 13 6

Sekcja ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej i Wsparcia Specjalistycznego

tel/fax
91 483 06 76

Jana Pawła II 42
Olszewska Małgorzata Kierownik Sekcji ds. Zawodowej Pieczy Zastępczej i Wsparcia Specjalistycznego
91 483 06 78

Jana Pawła II 42
1
Zespół ds. zawodowej pieczy zastępczej
Brodzińska Magdalena Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 483 06 74 Jana Pawła II 42 6
Czaplińska Aleksandra Koordynator rodzinnej pieczy zastęczej 91 483 06 77 Jana Pawła II 42 5
Kocyk Małgorzata Starszy Terapeuta, pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastepczej dla rodzin zastępczych zawodowo 91 483 06 77 Jana Pawła II 42 5
Szabat Paulina Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 483 06 77 Jana Pawła II 42 5
Rogowska Małgorzata Specjalista pracy z rodziną; pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla rodzinnych domów dziecka 91 48306 74 Jana Pawła II 42 6
Tarka Karina Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 91 483 06 74 Jana Pawła II 42 6
Zespół ds. wsparcia specjalistycznego
Bozek Monika Pedagog 91 483 06 78 Jana Pawła II 42 7
Chodakowska Anna Psycholog 91 483 06 78 Jana Pawła II 42 7
Grzegrzółka Iwona Pedagog 91 483 06 78 Jana Pawła II 42 3
Kamińska Konwicka Agnieszka Psycholog 91 483 06 75 Jana Pawła II 42 7
Kordus Katarzyna Psycholog 91 483 06 75 Jana Pawła II 42 3
Łysiak Małgorzata Psycholog 91 483 06 78 Jana Pawła II 42 3