Dział Pomocy Osobom Bezdomnym


Nazwisko Imię Funkcja/zadanie/
e-mail
nr tel. Siedziba
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Wojska Polskiego 184b
Nr pok./w.
Agacka Anita Pracownik socjalny 91 48 75 771
Berlińska Paulina Pracownik socjalny 91 48 75 771 3/48
Czerski Artur Kierownik Sekcji ds. Placówek dla Osób Bezdomnych 91 48 75 771

4/48
Dłużniewska Iwona Starszy specjalista pracy Socjalnej - realizacja świadczeń 91 48 75 771 22/35
Dynowska Anna Starszy pracownik socjalny 91 48 75 771 12/46
Gągalska Weronika Starszy inspektor - realizacja świadczeń 91 4875 771 22/35
Hołowczak Karolina Starszy pracownik socjalny 91 48 75 771 3/27
Iwicka Marianna Starszy pracownik socjalny 91 48 75 771 11/25
Janiak Magdalena Kierownik Sekcji ds. Pomocy i Realizacji Świadczeń 91 48 75 771
697 066 168
Jardzewska Magdalena Starszy pracownik socjalny 91 48 75 771 12/22
Koszal Beata Specjalista pracy socjalnej 91 48 75 771 12/22
Kurtycz Iwona Starszy Inspektor - realizacja świadczeń 91 48 75 771 22/36
Łukiewicz Aneta Pomoc administracyjna 91 48 75 771 10/24
Myśliwiec Anna Kierownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym
91 48 75 771 18/40
Niewiarowski Dariusz Specjalista pracy socjalnej 91 48 75 771 3/29
Rynans - Atroszczyk Agnieszka Pracownik socjalny 91 48 75 771 3/30
Skalska Beata Starszy specjalista pracy socjalnej 91 48 75 771 3/30
Szczepińska Elżbieta Starszy pracownik socjalny 91 48 75 771 3/46
Szewczyk Barbara Starszy pacownik socjalny 91 48 75 771 11/26
Zielińska Amelia Starszy specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 48 75 771 22/36