Dział Pomocy Osobom Bezdomnym


Nazwisko Imię Funkcja/zadanie/
e-mail
nr tel. Siedziba
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Wojska Polskiego 184b
Nr pok./w.
Berlińska Paulina Pracownik socjalny 91 48 75 771 3/48
Bulak Kamil Kierownik Sekcji ds. Pomocy i Realizacji Świadczeń

91 48 75 771


4/48
Czerski Artur Kierownik Sekcji ds. Placówek dla Osób Bezdomnych 91 48 75 771

4/48
Dłużniewska Iwona Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - realizacja świadczeń 91 48 75 771 22/35
Dynowska Anna Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 12/46
Gągalska Weronika Starszy Inspektor - realizacja świadczeń 91 4875 771 22/35
Hołowczak Karolina Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 3/27
Iwicka Marianna Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 11/25
Jardzewska Magdalena Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 12/22
Koszal Beata Specjalista Pracy Socjalnej 91 48 75 771 12/22
Kurtycz Iwona Starszy Inspektor - realizacja świadczeń 91 48 75 771 22/36
Łukiewicz Aneta Pomoc Administracyjna 91 48 75 771 10/24
Myśliwiec Anna Kierownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym
91 48 75 771 18/40
Niewiarowski Dariusz Specjalista Pracy Socjalnej 91 48 75 771 3/29
Rynans - Atroszczyk Agnieszka Pracownik Socjalny 91 48 75 771 3/30
Skalska Beata Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 91 48 75 771 3/30
Szczepińska Elżbieta Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 3/46
Szewczyk Barbara Starszy Pacownik socjalny 91 48 75 771 11/26
Zielińska Amelia Starszy Specjalista Pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 48 75 771 22/36