Dział Pomocy Osobom Bezdomnym


Nazwisko Imię Funkcja/zadanie/
e-mail
nr tel. Siedziba
Wojska Polskiego 184b
Berlińska Paulina Pracownik socjalny 91 48 57 771 wew. 27 pok.
Bulak Kamil Kierownik Sekcji ds. Pomocy i Realizacji Świadczeń

91 48 75 771
wew.48

pok.4
Czerski Artur Kierownik Sekcji ds. Placówek dla Osób Bezdomnych 91 48 75 771
wew.48
pok.4
Dłużniewska Iwona Specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 48 75 771 wew.35 pok.22
Dynowska Anna Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 wew.37 pok.12
Gągalska Weronika Starszy Inspektor - realizacja świadczeń 91 4875 771 wew.35 pok.22
Hołowczak Karolina Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 wew.27 pok. 3
Iwicka Marianna Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 wew.25 pok.11
Jardzewska Magdalena Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 wew.22 pok.12
Koszal Beata Specjalista pracy socjalnej 91 48 75 771 wew.22 pok.12
Kurtycz Iwona Starszy Inspektor - realizacja świadczeń 91 48 75 771 wew.36 pok.22
Łukiewicz Aneta Pomoc administracyjna 91 48 75 771 wew.24
Myśliwiec Anna Kierownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym
91 48 75 771 wew.40 pok.18
Niewiarowski Dariusz Specjalista pracy socjalnej 91 48 75 771 wew.29 pok.3
Skalska Beata Specjalista pracy socjalnej 91 48 75 771 wew.30 pok.3
Szczepińska Elżbieta Starszy pracownik socjalny 91 48 75 771 wew.46 pok.3
Szewczyk Barbara Starszy Ppacownik socjalny 91 48 75 771 wew.26 pok.11
Zielińska Amelia Specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 48 75 771 wew.36 pok 22