Dział Pomocy Osobom Bezdomnym


Nazwisko Imię Funkcja/zadanie/
e-mail
nr tel. Siedziba
Wojska Polskiego 184b
Aleksandrowicz Aleksandra Pracownik Socjalny 91 48 75 771
wew.29

pok.3
Berlińska Paulina Pracownik Socjalny 91 48 57 771 pok.
Bulak Kamil Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej

91 48 75 771
wew.48

pok.4
Czerski Artur Kierownik Sekcji ds. Schronisk 91 48 75 771
wew.48
pok.4
Dłużniewska Iwona Specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 48 75 771 wew.37 pok.22
Dynowska Anna Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 wew.46 pok.12
Gągalska Weronika Starszy Inspektor - realizacja świadczeń 91 4875 771 wew.37 pok.22
Iwicka Marianna Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 wew.25 pok.11
Jardzewska Magdalena Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 wew.22 pok.12
Karnicka Monika Asystent Rodziny 91 48 75 771 wew.34 pok.15
Koszal Beata Specjalista pracy socjalnej 91 48 75 771 wew.22 pok.12
Kurtycz Iwona Starszy Inspektor - realizacja świadczeń 91 48 75 771 wew.36 pok.22
Łukiewicz Aneta Pomoc administracyjna 91 48 75 771
Łysiak Małgorzata Psycholog 91 48 75 771 wew. 20 pok. BOI
Makowiecka Bożena Starszy Asystent Rodziny; koordynator 91 48 75 771 wew.34 pok.15
Myśliwiec Anna Kierownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym
91 48 75 771 wew.40 pok.18
Niewiarowski Dariusz Specjalista pracy socjalnej 91 48 75 771 wew.29 pok.3
Poborczyk Beata Pomoc administracyjna 91 48 75 771 wew.20 pok.1 BOI
Rynans-Atroszczyk Agnieszka Pracowik Socjalny 91 48 75 771
wew.30
pok.3
Skalska Beata Specjalista pracy socjalnej 91 48 75 771 wew.30 pok.3
Szczepińska Elżbieta Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 wew.27 pok.3
Szewczyk Barbara Starszy Pracownik Socjalny 91 48 75 771 wew.25 pok.11
Tyziniec Elżbieta Starszy Inspektor 91 48 75 771
wew.24
pok.10
Zielińska Amelia Specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 48 75 771 wew.36 pok 22