Dział Wsparcia Rodziny

Nazwisko Imię Funkcja/zadania Nr. tel Siedziba Nr pok.
Dział Wsparcia Rodziny Smolańska 3
Błaszczyk Edyta Asystent rodziny 91 44 10 440 Smolańska 3 213
Bojaryn Iwona Asystent rodziny 91 44 10 445 Smolańska 3 218
Borowska Żaneta Asystent rodziny 91 44 10 440 Smolańska 3 214
Chlebowska Dorota Starszy asystent rodziny 91 44 10 440 Smolańska 3 213
Chmiel Jadwiga Asystent rodziny 91 44 10 436 Smolańska 3 205
Darczuk Katarzyna Asystent rodziny 91 44 10 443 Smolańska 3 216
Dec Eliza Asystent rodziny 91 44 10 437 Smolańska 3 209
Dzwonkowska Justyna Asystent rodziny 91 44 10 444 Smolańska 3 217
Gierszewska Patrycja Młodszy asystent rodziny 91 44 10 440 Smolańska 3 213
Hryniewicz Piotr Specjalista pracy socjalnej 91 44 10 435 Smolańska 3 204
Janeczek Matylda Młodszy asystent rodziny 91 44 10 445 Smolańska 3 218
Kaczor Emilia Młodszy asystent rodziny 91 44 10 444 Smolańska 3 217
Karnicka Monika Asystent rodziny 91 44 10 445 Smolańska 3 218
Kaźmierczak Karolina Starszy pracownik socjalny 91 44 10 431 Smolańska 3 201
Klimaszewska - Ploger Elżbieta Młodszy asystent rodziny 91 44 10 439 Smolańska 3 212
Kluczyńska Daria Asystent rodziny 91 44 10 444 Smolańska 3 217
Kretkiewicz Magda Młodszy asystent rodziny 91 44 10 439 Smolańska 3 212
Maślanka Marta Młodszy asystent rodziny 91 44 10 440 Smolańska 3 213
Nieczkowska Małgorzata Pomoc administracyjna 91 44 10 428 Smolańska 3 BOI
Nojek Katarzyna Młodszy asystent rodziny 91 44 10 441 Smolańska 3 214
Paliwoda Roksana Starszy asystent rodziny 91 44 10 444 Smolańska 3 217
Pisarek Agnieszka Starszy asystent rodziny 91 44 10 439 Smolańska 3 212
Pląder Beata Pracownik socjalny 91 44 10 431 Smolańska 2 201
Raszczuk Dorota Starszy asystent rodziny 91 44 10 436 Smolańska 3 205
Sadowska Weronika Młodszy asystent rodziny 91 44 10 444 Smolańska 3 217
Stefanek Adrianna Młodszy asystent rodziny 91 44 10 441 Smolańska 3 214
Suwała Katarzyna Asystent rodziny 91 44 10 441 Smolańska 3 214
Szczepańska Magda Asystent rodziny 91 44 19 444 Smolańska 3 217
Szczęsna Marta Młodszy asystent rodziny 91 44 10 443 Smolańska 3 216
Szmeterowicz Alicja Kierownik Działu Wsparcia Rodziny 91 44 10 442 Smolańska 3 215
Świątkowska Joanna Pracownik socjalny 91 44 10 431 Smolańska 3 201
Turkowska Magdalena Asystent rodziny 91 44 10 443 Smolańska 3 216
Weber Anna Specjalista pracy socjalnej 91 44 10 432 Smolańska 3 202
Wojtas Anna Specjalista pracy socjalnej 91 44 10 432 Smolańska 3 202