Kierownictwo

Nazwisko Imię Funkcja Nr tel. Siedziba Nr pok. / Nr wew.
Kowalski Marcin Dyrektor MOPR w Szczecinie 91 48 57 601 Sikorskiego 3 301/601
Kalińska Janina Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Pomocy Specjalistycznej 91 48 57 605 Sikorskiego 3 306/605
Brzezińska Beata Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju - Główny Księgowy 91 48 57 567 Sikorskiego 3 308/567
Kotuch Marta Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Interwencji Kryzysowej 91 48 57 604 Sikorskiego 3 304/604

Sekretariat: sekretariat@mopr.szczecin.pl
tel. 91 48 57 601
fax 91 48 57 603