Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie PółnocNazwisko

Imię

Funkcja/zadania/e-mail

Nr tel.

Siedziba
Biuro Obsługi Klienta 91 432 84 40
fax
91 432 84 41
Strzałowska 9
Barylska Monika Specjalista pracy socjalnej
realizacja świadczeń
91 432 84 64 Strzałowska 9
Berczyńska Paulina Pracownik Socjalny 91 432 84 57 Strzałowska 9
Bęben Krystyna Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 53 Strzałowska 9
Bojaryn Iwona Asystent Rodziny 91 432 84 52 Strzałowska 9
Budna Aneta Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 62 Strzałowska 9
Czyż Agnieszka Kierownik Sekcji I Pracy Socjalnej
91 432 84 61
Strzałowska 9
Dec Eliza Asystent Rodziny 91 432 84 46 Strzałowska 9
Dominick Małgorzata Specjalista pracy socjalnej Strzałowska 9
Drabik Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 62 Strzałowska 9
Drewniok Ewa Pracownik socjalny 91 432 84 75 Strzałowska 9
Dylewska Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 56 Strzałowska 9
Gorczak Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 74 Strzałowska 9
Goś - Kiełczewska Agnieszka Pracownik Socjalny 91 432 84 57 Strzałowska 9
Greber Magdalena Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 67 Strzałowska 9
Huk Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 75 Strzałowska 9
Janeczek Matylda Młodszy Asystent Rodziny 91 432 84 46 Strzałowska 9
Jankowska - Błonka Anna Starszy Pracownik Socjalny; realizacja świadczeń 91 432 84 65 Strzałowska 9
Kasprzak-Jastrzębska Monika Starszy Pracownik Socjalny 91 432 84 54 Strzałowska 9
Korczyńska Lidia Starszy Pracownik Socjalny 91 432 84 50 Strzałowska 9
Kossak Wojciech Starszy Pracownik Socjalny 91 432 84 53 Strzałowska 9
Kowalczyk Sylwia Kierownik Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ 91 432 84 70
Strzałowska 9
Królikowska Katarzyna Kierownik Sekcji III Pracy Socjalnej 91 432 84 60 Strzałowska 9
Krzesińska Anna Starszy Pracownik Socjalny 91 432 84 47 Strzałowska 9
Kwiatkowska Kamila Podinspektor, realizacja świadczeń 91 432 84 67 Strzałowska 9
Lemiecha Joanna Starszy Pracownik Socjalny 91 432 84 51 Strzałowska 9
Lityńska Kalina Młodszy Asystent Rodziny 91 432 84 46 Strzałowska 9
Ładkowska Izabela Starszy Pracownik Socjalny - realizacja świadczeń 91 432 84 66 Strzałowska 9
Maciągowska Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 49 Strzałowska 9
Makowski Artur KASA 91 432 84 44 Strzałowska 9
Mańkiewicz Katarzyna Starszy Pracownik Socjalny 91 432 84 42 Strzałowska 9
Markunas Katarzyna Główny Specjalista, koordynator usług opiekuńczych 91 432 84 61 Strzałowska 9
Milewska Joanna Pracownik Socjalny 91 432 84 73 Strzałowska 9
Papajewska Małgorzata Pracownik Socjalny 91 432 84 76 Strzałowska 9
Piotrowska Kinga Pracownik Socjalny 91 432 84 Strzałowska 9
Pisarek Renata Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 56 Strzałowska 9
Popko Monika Pomoc administracyjna, BOI 91 432 84 40 Strzałowska 9
Rachuta Marzanna Pracownik Socjalny 91 432 84 49 Strzałowska 9
Raszczuk Dorota Starszy Asystent Rodziny 91 432 84 46 Strzałowska 9
Sateja Renata Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 47 Strzałowska 9
Samulnik Beata Podinspektor - realizacja świadczeń 91 432 84 64 Strzałowska 9
Stężycka Katarzyna Starszy Asystent Rodziny 91 432 84 46 Strzałowska 9
Szmeterowicz Alicja Starszy Asystent Rodziny - koordynator 91 432 84 52
Strzałowska 9
Śliżewska Alina Starszy Pracownik Socjalny 91 432 84 50 Strzałowska 9
Waszczuk Edyta Kierownik
Sekcji II Pracy Socjalnej
91 432 84 60

Strzałowska 9
Weber Anna Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 77 Strzałowska 9
Wojcieszek Dorota Specjalista pracy socjalnej; realizacja świadczeń 91 432 84 65 Strzałowska 9
Wojtas Anna Specjalista pracy socjalnej; BOI 91 432 84 40 Strzałowska 9
Wiśniewska Agnieszka Starszy Pracownik Socjalny 91 432 84 42 Strzałowska 9