Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie PółnocNazwisko

Imię

Funkcja/zadania

Nr tel.

Siedziba
Biuro Obsługi Klienta 91 432 84 40
fax
91 432 84 41
Strzałowska 9
Barylska Monika Specjalista pracy socjalnej
realizacja świadczeń
91 432 84 64 Strzałowska 9
Bęben Krystyna Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 53 Strzałowska 9
Budna Aneta Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 62 Strzałowska 9
Cerk Alicja Psycholog 91 432 84 58 Strzałowska 9
Czyż Agnieszka Kierownik Sekcji ds. Pomocy Środowiskowej
91 432 84 43
Strzałowska 9
Dominick Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 55 Strzałowska 9
Drabik Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 62 Strzałowska 9
Dylewska Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 56 Strzałowska 9
Gorczak Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 74 Strzałowska 9
Greber Magdalena Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 67 Strzałowska 9
Huk Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 42 Strzałowska 9
Jankowska - Błonka Anna Starszy pracownik socjalny; realizacja świadczeń 91 432 84 65 Strzałowska 9
Kasprzak-Jastrzębska Monika Starszy pracownik socjalny 91 432 84 42 Strzałowska 9
Korczyńska Lidia Starszy pracownik socjalny 91 432 84 50 Strzałowska 9
Kossak Wojciech Starszy pracownik socjalny 91 432 84 53 Strzałowska 9
Kowalczyk Sylwia Kierownik Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ 91 432 84 70
Strzałowska 9
Królikowska Katarzyna Kierownik Sekcji ds. Osób Starszych, Osób z Niepełnosprawnościami i Mieszkań Chronionych 91 432 84 60 Strzałowska 9
Krzesińska Anna Starszy pracownik socjalny 91 432 84 47 Strzałowska 9
Kwiatkowska Kamila Podinspektor, realizacja świadczeń 91 432 84 67 Strzałowska 9
Lemiecha Joanna Starszy pracownik socjalny 91 432 84 51 Strzałowska 9
Ładkowska Izabela Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 432 84 66 Strzałowska 9
Maciągowska Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 49 Strzałowska 9
Makowski Artur KASA 91 432 84 44 Strzałowska 9
Markunas Katarzyna Główny specjalista, koordynator usług opiekuńczych 91 432 84 61 Strzałowska 9
Milewska Joanna Starszy pracownik socjalny 91 432 84 73 Strzałowska 9
Papajewska Małgorzata Pracownik socjalny 91 432 84 76 Strzałowska 9
Pisarek Renata Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 56 Strzałowska 9
Popko Monika Pomoc administracyjna, BOI 91 432 84 40 Strzałowska 9
Rachuta Marzanna Starszy pracownik socjalny 91 432 84 49 Strzałowska 9
Sateja Renata Specjalista pracy socjalnej 91 432 84 47 Strzałowska 9
Samulnik Beata Podinspektor - realizacja świadczeń 91 432 84 64 Strzałowska 9
Sionkowska Katarzyna Starszy pracownik socjalny 91 432 84 75 Strzałowska 9
Waszczuk Edyta Kierownik Sekcji ds. Osób Starszych, Osób z Niepełnosprawnością i Mieszkań Chronionych
91 432 84 60

Strzałowska 9
Wojcieszek Dorota Specjalista pracy socjalnej; realizacja świadczeń 91 432 84 65 Strzałowska 9
Zięba Angelika Pracownik socjalny 91 432 84 57 Strzałowska 9