Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże

Nazwisko Imię Funkcja/zadania/e-mail Nr telefonu Siedziba
Biuro Obsługi Klienta
91 466 80 46
fax
91 466 80 45
Struga 10
Agaciak Sylwia Referent - realizacja świadczeń 91 466 80 40 Struga 10
Borkowska Bożena Starszy pracownik socjalny 91 466 80 25 Struga 10
Czerny Jolanta Starszy specjalista pracy socjalnej 91 466 80 47 Struga 10
Dyszel Ewa Pracownik socjalny 91 466 80 26 Struga 10
Falenczyk Józefa Pomoc administracyjna - BOI 91 466 80 45/46 Struga 10
Janowicz Alina Specjalista pracy socjalnej 91 466 80 48 Struga 10
Kajnath Rozalia Kierownik ROPR Prawobrzeże 91 466 80 23 Struga 10
Karoń Karolina Pracownik socjalny 91 466 80 32 Struga 10
Kubacka Elżbieta Starszy specjalista pracy socjalnej 91 466 80 50 Struga 10
Łukaszek Anna Specjalista pracy socjalnej 91 466 80 31 Struga 10
Łukaszewski Paweł Starszy specjalista pracy socjalnej 91 466 80 49 Struga 10
Mądrzak Ewa Specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 466 80 40 Krzemienna 42B
Michalewicz Beata Starszy specjalista pracy socjalnej 91 466 80 30 Struga 10
Nowak Marlena Pracownik socjalny 91 466 80 42 Struga 10
Orzechowska Sandra Starszy specjalista pracy socjalnej 91 466 80 24 Struga 10
Ozimek Adrianna Pracownik socjalny - koordynator usług opiekuńczych 91 466 80 50 Struga 10
Pietrasik Martyna Pomoc administracyjna 91 466 80 37 Struga 10
Soroczyńska Beata Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 466 80 39 Struga 10
Tukiendorf Agnieszka Kierownik Sekcji ds. Osób Starszych, Osób z Niepełnosprawnością i Mieszkań Chronionych
91 466 80 22 Struga 10
Węgrzyn Katarzyna Kierownik Sekcji ds. Pomocy Środowiskowej
91 466 80 22
Struga 10
Wiśniewska Joanna Referent - realizacja swiadczeń 91 466 80 37 Struga 10
Zajączkowska Wioletta Specjalista pracy socjalnej 91 466 80 33 Struga 10