Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże

Nazwisko Imię Funkcja/zadania/e-mail Nr telefonu Siedziba
Biuro Obsługi Klienta
91 466 80 46
fax
91 466 80 45
Struga 10
Barwikowska Bożena Starszy pracownik socjalny 91 466 80 47 Struga 10
Borkowska Bożena Starszy pracownik socjalny 91 466 80 25 Struga 10
Czerny Jolanta Starszy pracownik socjalny 91 466 80 47 Struga 10
Falenczyk Józefa Pomoc administracyjna 91 466 80 46 Struga 10
Jałoszyńska Justyna Starszy Pracownik socjalny 91 466 80 42 Struga 10
Janowicz Alina Specjalista pracy socjalnej; BOI 91 466 80 46 Struga 10
Jaroszewska Monika Kierownik ROPR Prawobrzeże 91 466 80 23 Struga 10
Kamińska Kamila Referent; realizacja świadczeń 91 466 8037 Struga 10
Kaźmierczak Karolina Starszy pracownik socjalny 91 46 80 50 Struga 10
Kubacka Elżbieta Starszy pracownik socjalny 91 466 80 48 Struga 10
Łukaszek Anna Specjalista pracy socjalnej 91 466 80 31 Struga 10
Łukaszewski Paweł Specjalista pracy socjalnej 91 466 80 50 Struga 10
Marcola Beata Starszy Pracownik socjalny 91 466 80 48 Struga 10
Mądrzak Ewa Starszy Pracownik Socjalny 91 441 53 11 Krzemienna 42B
Michalewicz Beata Koordynator usług opiekuńczych 91 466 80 28
fax 91 466 80 29
Struga 10
Orzechowska Sandra Pracownik socjalny 91 466 80 24 Struga 10
Soroczyńska Beata Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 466 80 39 Struga 10
Sych Dorota
Kierownik Sekcji II Pracy Socjalnej
91 466 80 22
Struga 10
Synówka - Foryś Agnieszka Asystent rodziny 91 441 53 11 Krzemienna 42B
Tukiendorf Agnieszka Referent; realizacja świadczeń 91 466 80 37 Struga 10
Tymińska Paula Asystent rodziny 91 441 53 17 Krzemienna 42B
Węgrzyn Katarzyna Kierownik Sekcji I Pracy Socjalnej
91 466 80 22
Struga 10
Woźniak Helena Pracownik socjalny 91 466 80 49 Struga 10
Zajączkowska Wioletta Specjalista pracy socjalnej 91 466 80 33 Struga 10