Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód


Nazwisko Imię Funkcja/zadania Nr. tel Siedziba Nr pok.
Biuro Obsługi Klienta 91 46 46 160;
fax
91 46 46 161
Abramowskiego 19
Bala Karolina Starszy specjalista pracy socjalnej 91 46 46 166 Abramowskiego 19 13
Bednarek Patrycja Starszy specjalista pracy socjalnej 91 46 46 180 Abramowskiego 19 12
Chałubińska Sylwia Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 196 Abramowskiego 19 26
Chmara Wioleta Pracownik socjalny 91 46 46 157 Abramowskiego 19 28
Cwynar Natalia Pomoc administracyjna - realizacja świadczeń 91 46 46 163 Abramowskiego 19 2
Dawidowska Bożena Starszy specjalista pracy socjalnej 91 46 46 195 Abramowskiego 19 26
Formaniak Dorota Pomoc administracyjna - BOI 91 46 46 160 Abramowskiego 19 BOI
Gautam Aneta Starszy specjalista pracy socjalnej 91 46 46 168 Abramowskiego 19 12
Jagiełło-Dylewska Anna Starszy pracownik socjalny - korespondencja 91 46 46 178 Abramowskiego 19 18
Klak Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 192 Abramowskiego 19 24
Konczalska Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 183 Abramowskiego 19 13
Królikowska Katarzyna Starszy snspektor - realizacja świadczeń 91 46 46 175 Abramowskiego 19 4
Lewicka Katarzyna Pomoc administracyjna - realizacja świadczeń 91 46 46 162 Abramowskiego 19 2
Maciejewska Jolanta Starszy specjalista pracy socjalnej 91 46 46 199 Abramowskiego 19 29
Makowska Marta Starszy specjalista pracy socjalnej 91 46 46 198 Abramowskiego 19 28
Markiewicz Magdalena Kierownik Sekcji ds. Pomocy Środowiskowej
91 46 46 188 Abramowskiego 19 22
Obarska - Rutkowska Edyta Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator usług opiekuńczych 91 46 46 194 Abramowskiego 19 25
Pustkowska Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 190 Abramowskiego 19 29
Ropiak Adriana Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 187 Abramowskiego 19 24
Sikorska Beata Pomoc administracyjna - realizacja świadczeń 91 46 46 162 Abramowskiego 19 2
Truszczyńska Krystyna Kierownik ROPR Zachód
91 46 46 189

Abramowskiego 19 15
Turek Agata Kierownik Sekcji ds. Osób Starszych, Osób z Niepełnosprawnoscią i Mieszkań Chronionych
91 46 46 177

Abramowskiego 19 30
Uhle Iwona Starszy specjalista pracy socjalnej 91 46 46 155 Abramowskiego 19 25
Wołoćko Tamara Starszy specjalista pracy socjalnej 91 46 46 186 Abramowskiego 19 21