Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód


Nazwisko Imię Funkcja/zadania Nr. tel Siedziba Nr pok.
Biuro Obsługi Klienta 91 46 46 160;
fax
91 46 46 161
Abramowskiego 19
Bala Karolina Starszy pracownik socjalny 91 46 46 166 Abramowskiego 19 13
Bednarek Patrycja Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 180 Abramowskiego 19 12
Chałubińska Sylwia Pracownik socjalny 91 46 46 196 Abramowskiego 19 26
Chmara Wioleta Pracownik socjalny 91 46 46 157 Abramowskiego 19 28
Dawidowska Bożena Specjalista Pracy Socjalnej 91 46 46 195 Abramowskiego 19 26
Formaniak Dorota Pomoc administracyjna - BOI 91 46 46 160 Abramowskiego 19 BOI
Gautam Aneta Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 168 Abramowskiego 19 12
Graczyk Paulina Inspektor - realizacja świadczeń 91 46 46 162 Abramowskiego 19 2
Jagiełło-Dylewska Anna Starszy pracownik socjalny, korespondencja 91 46 46 178 Abramowskiego 19 18
Klak Małgorzata Starszy pracownik socjalny 91 46 46 192 Abramowskiego 19 23
Konczalska Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 185 Abramowskiego 19 14
Królikowska - Żamojda Katarzyna Inspektor - realizacja świadczeń 91 46 46 175 Abramowskiego 19 4
Maciejewska Jolanta Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 199 Abramowskiego 19 29
Makowska Marta Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 198 Abramowskiego 19 28
Markiewicz Magdalena Kierownik Sekcji ds. Pomocy Środowiskowej
91 46 46 188 Abramowskiego 19 22
Miaskauzy Agnieszka Pracownik socjalny 91 46 46 182 Abramowskiego 19 13
Obarska - Rutkowska Edyta Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 191 Abramowskiego 19 28
Piskor Magdalena Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 171 Abramowskiego 19 24
Pustkowska Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 190 Abramowskiego 19 29
Rokicka Kamila Specjalista pracy socjalnej; Koordynator usług opiekuńczych 91 46 46 194 Abramowskiego 19 25
Ropiak Adriana Starszy pracownik socjalny 91 46 46 187 Abramowskiego 19 24
Staszczyk Agnieszka Pracownik socjalny 91 46 46 157 Abramowskiego 19 28
Truszczyńska Krystyna Kierownik ROPR Zachód
91 46 46 189

Abramowskiego 19 15
Turek Agata Kierownik Sekcji ds. Osób Starszych, Osób z Niepełnosprawnoscią i Mieszkań Chronionych
91 46 46 177

Abramowskiego 19 30
Uhle Iwona Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 155 Abramowskiego 19 25
Wołoćko Tamara Specjalista pracy socjalnej 91 46 46 186 Abramowskiego 19 21