Procedura Niebieskiej Karty

Sławomira 10
Nazwisko Imię Funkcja/zadania/e-mail Nr tel. Siedziba
Trzebiatowska
Kamila Główny Specjalista 91 311 49 32
Sławomira 10
Brzozowska Ewa Pracownik socjalny 91 311 49 34
Bulak Ewelina Starszy pracownik socjalny 91 311 49 36 Sławomira 10
Frydrych Ewelina Starszy pracownik socjalny 91 311 49 34 Sławomira 10
Gasiecka Marzena Inspektor 91 311 49 36 Sławomira 10
Kleiber Iwona Specjalista pracy socjalnej 91 311 49 37 Sławomira 10
Mahaczek Karolina Starszy pracownik socjalny 91 311 49 39 Sławomira 10
Manowiecka Aleksandra Pracownik socjalny 91 311 49 35 Sławomira 10
Piotrowska Paulina Pracownik socjalny 91 311 49 39 Sławomira 10
Sobańska Iwona Pomoc administracyjna 91 311 49 38 Sławomira 10
Strzelczak Bogusław Starszy specjalista 91 311 49 33 Sławomira 10
Turowska Joanna Podinspektor 91 311 49 35 Sławomira 10
Wrzeszcz Ilona Terapeuta 91 311 49 38 Sławomira 10