Procedura Niebieskiej Karty

Nazwisko Imię Funkcja/zadanie Nr. tel Siedziba
Trzebiatowska Kamila Główny specjalista 91 311 49 32 Sławomira 10
Brzozowska Ewa Starszy pracownik socjalny 91 311 49 34 Sławomira 10
Bulak Ewelina Specjalista pracy socjalnej 91 311 49 36 Sławomira 10
Dąbrowska Iwona Referent 91 311 49 38 Sławomira 10
Dudek Magdalena Pracownik socjalny 91 311 49 35 Sławomira 10
Frydrych Ewelina Specjalista pracy socjalnej 91 311 49 34 Sławomira 10
Gasiecka Marzena Inspektor 91 311 49 36 Sławomira 10
Igielska Julia Pracownik socjalny 91 311 49 36 Sławomira 10
Kleiber Iwona Starszy specjalista pracy socjalnej 91 311 49 37 Sławomira 10
Mahaczek Karolina Starszy pracownik socjalny 91 311 49 39 Sławomira 10
Manowiecka Aleksandra Specjalista pracy socjalnej 91 311 49 35 Sławomira 10
Piotrowska Paulina Starszy pracownik socjalny 91 311 49 37 Sławomira 10
Szczepaniak Aleksandra Pomoc administracyjna 91 311 49 Sławomira 10
Turowska Joanna Podinspektor 91 311 49 35 Sławomira 10
Wanecka Danuta Starszy pracownik socjalny 91 311 49 39 Sławomira 10
Wrzeszcz Ilona Terapeuta 91 311 49 38 Sławomira 10