Rejonowy Ośodek Pomocy Rodzinie Śródmieście

Adamczyk Monika Pracownik socjalny 91 48 07 033;22 Jagiellońska 62A
Adamska Agata Psycholog 91 48 07 057 Jagiellońska 62A
Bandowska Barbara Pracownik socjalny 91 48 07 051 Jagiellońska 62A
Bijas Monika Pracownik socjalny 91 48 07 052 Jagiellońska 62A
Błasiak Wioletta Pracownik socjalny 91 48 070 47 Jagiellońska 62A
Błoch Ewelina Starszy pracownik socjalny 91 48 07 042 Jagiellońska 62A
Bołąkowska Joanna Specjalista Pracy Socjalnej 91 48 07 056 Jagiellońska 62A
Borkowska Żaneta Asystent rodziny 91 48 07 029 Jagiellońska 62A
Bożyczko-Kopeć Danuta Inspektor - realizacja świadczeń 91 48 07 048 Jagiellońska 62A
Czarnecka Izabela Kierownik Sekcji II Pracy Socjalnej 91 48 07 026 Jagiellońska 62A
Czermak Irena Starszy pracownik socjalny 91 48 07 040 Jagiellońska 62A
Czerwińska Iwona Starszy pracownik socjalny 91 48 07 038 Jagiellońska 62A
Darczuk Katarzyna Asystent rodziny 91 48 07 031 Jagiellońska 62A
Dyrcz Bogumiła Starszy pracownik socjalny 91 48 07 041 Jagiellońska 62ą
From Izabela Pracownik administracyjny 91 48 07 020 Jagiellońska 62A
Gellera Joanna Starszy specjalista pracy socjalnej 91 48 07 035 Jagiellońska 62A
Han Jolanta Specjalista pracy socjalnej 91 48 07 050 Jagiellońska 62A
Kazanecka-Wójcik Agnieszka Specjalista pracy socjalnej 91 48 07 051 Jagiellońska 62A
Kajnaht Rozalia Starszy Pracownik socjalny 91 48 07 040 Jagiellońska 62A
Kępka Joanna Pracownik socjalny; realizacja świadczeń 91 48 07 049 Jagiellońska 62A
Krawczak Maria Specjalista Pracy Socjalnej 91 48 07 045 Jagiellońska 62A
Krzemińska Dorota Specjalista pracy socjalnej 91 48 07 038 Jagiellońska 62A
Kucharczyk Grażyna Specjalista pracy socjalnej 91 48 07 046 Jagiellońska 62A
Kuś Aneta Pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 48 07 045 Jagiellońska 62A
Kwiatkowska Anna Starszy asystent rodziny 91 48 07 031 Jagiellońska 62A
Lipiński Marek Starszy pracownik socjalny 91 48 07 039 Jagiellońska 62A
Milewska Monika Specjalista pracy socjalnej - realizacja świadczeń 91 48 07 044 Jagiellońska 62A
Malka Pola Pracownik socjalny 91 48 07 057 Jagiellońska 62A
Marciniak Agnieszka Starszy pracownik socjalny 91 48 07 057 Jagiellońska 62A
Mroczek Aneta Specjalista pracy socjalnej 91 48 07 033 Jagiellońska 62A
Nerlo-Piecyk Katarzyna Specjalista pracy socjalnej 91 48 07 056 Jagiellońska 62A
Olczak Dorota Korespondencja 91 48 07 023 Jagiellońska 62A
Piskorz Dagmara Starszy pracownik socjalny 91 48 07 046 Jagiellońska62 A
Plechawska Agata Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 48 07 049 Jagiellońska 62A
Polak Ewa Starszy pracownik socjalny - realizacja świadczeń 91 48 07 044 Jagiellońska 62A
Rożek Aneta Starszy pracownik socjalny 91 48 07 054 Jagiellońska 62A
Różańska Anna Starszy pracownik socjalny 91 48 07 020 Jagiellońska 62A
Różańska Katarzyna Parcownik socjalny 91 48 07 042 Jagiellońska 62A
Rzewucka Małgorzata Specjalista pracy socjalnej 91 48 07 043 Jagiellońska 62A
Stefanek Adrianna Młodszy asystent rodziny 91 48 07 028 Jagiellońska 62A
Surowiecka Agnieszka Pracownik socjalny 91 48 07 052 Jagiellońska 62A
Suwała Katarzyna Asystent rodziny 91 48 07 029 Jagiellońska 62A
Teodorczuk Dorota p.o. Kierownik ROPR Śródmieście
91 48 07 027

Jagiellońska 62A
Teodorczuk Dominika Pomoc administracyjna 91 48 07 020 Jagiellońska 62A
Turkowska Magdalena Młodszy asystent rodziny 91 48 07 028 Jagiellońska 62A
Tomaszewska Lidia Specjalista pracy socjalnej 91 48 07 054 Jagiellońska 62A
Marula
Marek p. o. Kierownika Sekcji IV Pracy Socjalnej
91 48 07 025 Jagiellońska 62A
Wanecka Danuta Asystent rodziny 91 48 07 028 Jagiellońska 62A
Wawrzyniak Marta Pracownik socjalny 91 48 07 047 Jagiellońska 62 A
Włodarek Joanna Specjalista pracy socjalnej 91 48 07 055 Jagiellońska 62A
Wściubiak Joanna Kierownik Sekcji III Pracy socjalnej 91 48 07 024 Jagiellońska 62A
Wyczawska Małgorzata Pracownik socjalny 91 48 07 036 Jagiellońska 62A