Samodzielna Sekcja ds. Kontroli


Nazwisko Imię Funkcja/zadanie/
e-mail
Nr tel. Siedziba Nr pok./
Nr wewn.
Jaśkiewicz Aurelia Główny Specjalista 91 48 57 553 Sikorskiego 3 121/553
Lignowska Martyna Podinspektor 91 48 57 552 Sikorskiego 3 121/552
Makiewicz Marta Specjalista 91 48 57 553 Sikorskiego 3 121/553
Pułtorak Grażyna Kierownik Sekcji 91 48 57 552 Sikorskiego 3 121/552