Samodzielna Sekcja ds. Szkoleń i Funduszy Zewnętrznych

Nazwisko Imię Funkcja/zadania/e-mail Nr tel. Siedziba Nr pok. / Nr wew.
Górna Ewelina Specjalista 91 48 57 554 Sikorskiego 3 126/555
Masna Barbara Główny specjasta pracy socjalnej 91 48 57 604 Sikorskiego 3
Parchimowicz Ewa Starszy specjalista 91 48 57 555 Sikorskiego 3 126/555
Pilch Elżbieta Główny specjalista 91 48 57 559 Sikorskiego 3 122/559