Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

Dom Pomocy Społecznej ,,Dom Kombatanta"
im. gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza
ul. Krucza 17
71-747 Szczecin

tel./fax
91 455 72 10
e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl

Dyrektor jednostki: Adam Ciemniak
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" jest placówką zapewniającą całodobową opiekę i pielęgnację osobom w wieku podeszłym oraz przewlekle somatycznie chorym. Przeznaczony jest dla 235 osób.

W ramach działalności statutowej Domu świadczy usługi:
 • bytowe (miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości),
 • opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych),
 • wspomagające (terapia zajęciowa, oferty kulturalne, zaspakajanie potrzeb religijnych, utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną).

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje jedno i dwuosobowe usytuowane na trzech kondygnacjach, pokoje trzyosobowe usytuowane na parterze budynku (Dział Pielęgnacyjny - intensywnej opieki pielęgniarskiej), jadalnia, świetlica, gabinet lekarski, gabinet fizjoterapii, kuchenki pomocnicze, pomieszczenia do samodzielnego prania i suszenia, palarnia, kaplica, pokój gościnny, pokoje dziennego pobytu i inne.

Wszystkie pomieszczenia spełniają określone standardy. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, położony w dzielnicy domków jednorodzinnych, otoczony pięknym ogrodem, wyposażony w cztery dźwigi osobowe i towarowe.

Niezależnie od podstawowej działalności, w Domu funkcjonuje Dział Środowiskowych Form Pomocy Półstacjonarnej dla osób z chorobą Alzheimera "Jaskółka". Pracownicy tego Działu sprawują 9 -cio godzinną opiekę nad dwudziestoma uczestnikami cierpiącymi na różnego rodzaju otępienia, ze szczególną przewagą otępień typu alzheimerowskiego.

Dział świadczy następujący zakres usług:
 • szeroko pojęte usługi opiekuńcze,
 • terapię zajęciową,
 • gimnastykę ogólkondycyjną,
 • różne formy rekreacji,
 • treningi z zakresu umiejętności społecznych,
 • dwa posiłki dziennie (śniadania i obiad),
 • poradnictwo i pomoc uczestnikom w załatwianiu ich spraw życiowych,
 • poradnictwo i wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobą korzystającą z usług Działu.

Powyższy zakres usług, poza posiłkami, uzależniony jest od indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczestnika.

Odbiorcą usług świadczonych przez Dział może być osoba z chorobą Alzheimera lub innymi rodzajami otępień, poruszająca się samodzielnie bądź przy pomocy sprzętu ortopedycznego. Ośrodek w ramach świadczenia usług nie zapewnia uczestnikom transportu, leków (poza doraźnymi), stale używanych środków higieny osobistej (pieluch, podkładów itp.).
Opis strony przygotowany został przez Dom Pomocy Społecznej ,,Dom Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty- Piechowicza w Szczecinie.