Schroniska dla bezdomnych

WYKAZ SCHRONISK

Schronisko "Feniks" ul. Zamknięta 5 - tel. 91 421 61 22

Schronisko dla mężczyzn prowadzone przez Caritas ul. Nehringa 14 - tel. 91 421 69 98

Schronisko dla mężczyzn prowadzone przez Caritas ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21

Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi prowadzone przez Caritas ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29

Schronisko z usługami opiekuńczymi prowadzone przez Stowarzyszenie Złoty Wiek ul. Hryniewieckiego 9 - tel. 91 462 41 04


NOCLEGOWNIE:

Noclegownia prowadzona przez Stowarzyszenie Feniks ul. Zamknięta 5 - tel. 91 421 61 22

Noclegownia prowadzona przez Caritas ul. Nehringa 14 - tel. 91 421 69 98


OGRZEWALNIA:

Ogrzewalnia prowadzona przez SCPU ul. J.H Dąbrowskiego 22-23 tel. do sekretariatu: 91 4836 923 lub 501 029 271

MIEJSCA TYMCZASOWE

Pomieszczenie kontenerowe przy Schronisku i Noclegowni "Feniks", ul. Zamknięta 5 w Szczecinie.