Uchwały Rady Miasta

 1. Uchwała w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie Uchwała w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie
 2. Uchwała Nr XI/241/15 zmieniająca uchwałę RM Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Uchwała Nr XI/241/15 zmieniająca uchwałę RM Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 3. Uchwała w sprawie ustalenia organizacji o raz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej działającej na terenie Miasta Szczecin Uchwała w sprawie ustalenia organizacji o raz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej działającej na terenie Miasta Szczecin
 4. Uchwała w sprawie organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie Uchwała w sprawie organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
 5. Uchwała w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie Uchwała w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie
 6. Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
 7. Uchwała nr XIV/341/15 z dnia 24 grudnia 2015 r. Uchwała nr XIV/341/15 z dnia 24 grudnia 2015 r.
 8. Uchwała w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami
 9. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytuczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Siechowicza" przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytuczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej
 11. Uchwała w sprawie połączenia Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie, Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie i Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie Uchwała w sprawie połączenia Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie, Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie i Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
 12. Uchwała w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul Romera 21-29 w Szczecinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie Uchwała w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul Romera 21-29 w Szczecinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie
 13. Uchwała w sprawie połączenia Domów Pomocy Społecznej Uchwała w sprawie połączenia Domów Pomocy Społecznej
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówek rodzinnych w Szczecinie Uchwała w sprawie uchwalenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówek rodzinnych w Szczecinie
 15. UCHWAŁA NR IX/176/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. - Uchwała Nr XVIII/439/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2016 Uchwała Nr XVIII/439/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2016)
 16. Uchwała nr XIII//303/15 Rady Miasta Szszczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich Uchwała nr XIII//303/15 Rady Miasta Szszczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich)
 17. Uchwała w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11 Uchwała w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11