Aktywna integracja w Szczecinie

"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną zainteresowaną podniesieniem własnych kwalifikacji zawodowych i podjęciem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywna integracja w Szczecinie" realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Warunkiem udziału w projekcie jest:
 • brak zatrudnienia (kandydaci muszą być osobami bezrobotnymi ale nie ma wymogu pozostawania w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy),
 • korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
 • zameldowanie na terenie miasta Szczecin,
 • wiek od 18 do 64 lat,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie, w którym organizowane jest szkolenie,
 • wysoki poziom motywacji do udziału we wszystkich proponowanych formach wsparcia,
 • gotowość do podjęcia pracy.

W ramach projektu oferujemy:
konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym Każdy z Uczestników będzie objęty wsparciem psychologa i doradcy zawodowego. Ma ono na celu zwiększenie poziomu motywacji do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia będą miały charakter konsultacji indywidualnych (ich liczba będzie zależała od potrzeb każdej z osób) oraz grupowych (warsztaty).
szkolenie zawodowe w jednym z podanych kierunków
 • Spawanie MAG metodą 135/136
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Manikiurzystka - pedikiurzystka z tipsami i stylizacją paznokci
 • Fryzjer

Szkolenia będą organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W trakcie szkolenia zapewniony jest catering, obiad oraz sfinansowanie kosztów dojazdu.
pośrednictwo pracy Po zakończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzyma minimum jedną ofertę pracy w nowym zawodzie oraz pomoc w procesie aplikowania o pracę (przygotowanie wymaganej dokumentacji, CV, listów motywacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt w terminie od 30.05.2011 r. do 10.06.2011 r.
w siedzibie Biura Projektu przy al. Jana Pawła II 44/4
lub pod nr tel. 91 885-2004, 91 885 2005, 91 885 2001, 91 885 2002, 91 885 2006

Serdecznie zapraszamy!!!

Dokumenty do pobrania: