Dział Instytucji Pomocy Społecznej

Dział Instytucji Pomocy Społecznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin

Kierownik: Małgorzata Urbańska
tel. 91 44 26 623

Godziny urzędowania : od 7.30 do 15.30
Do zadań Działu Instytucji Pomocy Społecznejw szczególności należy :
  1. przeprowadzanie wywiadów srodowiskowych oraz przygotowywanie niezbednej dokumentacji w celu wydania decyzji o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, mieszkania chronionego w szczególnosci dla osób w podeszłym wieku z niepełnosprawnoscia ruchowa, intelektualna, dla osób chorych psychicznie,
  2. kierowanie osób do domów pomocy społecznej, osrodków wsparcia i mieszkań chronionych oraz prowadzenie korespondencji w powyższym zakresie,
  3. ustalanie odpłatnosci za pobyt w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  4. analiza stopnia wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych i przedstawianie wniosków w tym zakresie,
  5. koordynacja działan domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia oraz mieszkań chronionych, w tym rozpoznawanie potrzeb,
  6. współpraca z domami pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia i mieszkaniami chronionymi w zakresie organizowania usług o określonym standardzie i ich zapewnienia,
  7. współpraca z organizacjami, instytucjami i przedstawicielami Kosciołów działajacych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.