Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
ul. Abramowskiego 19
71-104 Szczecin

Kierownik: Agnieszka Bargieł
tel/fax 91 46 46 152

Przyjmuje interesantów:

Poniedziałek: 07.30 - 15.30
Wtorek: 10.00 - 14.00
Środa: 10.00 - 14.00
Czwartek: 10.00 - 14.00
Piątek: Interesanci nie są obsługiwani
Sekcja ds. Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnością
ul. Strzałowska 9
71-730 Szczecin

Kierownik: Bartosz Klamżyński
tel. 91 42 43 555

Kierowca - Dyspozytor: Karol Pyster
tel. 697 066 240, 91 42 43 555

Kierowca - Dyspozytor: Grzegorz Stosio
tel. 697 066 240, 91 42 43 555

Obszar działania Działu: cały Szczecin.

Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art 35a ustawy).

Indywidualnym osobom z niepełnosprawnoscią, zależnie od rodzaju niepełnosprawności, możemy udzielić następującej pomocy:
  • dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
  • dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Podstawowe zadania:
  • umożliwianie pobytu osób z niepełnosprawnością na turnusach rehabilitacyjnych poprzez dofinansowanie do uczestnictwa,
  • dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnoscią (wyłącznie poprzez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością),
  • transport osób z niepełnosprawnoscią.