Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ
ul. Strzałowska 9
71-730 Szczecin

Biuro Obsługi Klienta
tel. 91 43-28-440
fax: 91 43 -28 - 441

kierownik: Sylwia Kowalczyk
tel/fax 091 432-84-40

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30.
Obszar działania ośrodka obejmuje następujące rejony Szczecina:
 • Osiedle Arkońskie - Niemierzyn,
 • Niebuszewo,
 • Niebuszewo Bolinko,
 • Skolwin,
 • Stołczyn,
 • Żelechowa,
 • Osów,
 • Bukowo,
 • Drzetowo-Grabowo,
 • Golęcino-Gocław,
 • Warszewo
 • Obszar działania placówki - wykaz ulic


W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy socjalni, asystenci rodziny i pracownicy realizujący wypłaty świadczeń. Pracownicy socjalni swoją pracę wykonują bezpośrednio w środowisku zamieszkania osób korzystających z pomocy, przeprowadzając wywiady środowiskowe niezbędne do opracowania diagnozy i przyznania właściwej pomocy. Każda z osób zamieszkujących powyższe dzielnice, będąca w trudnej sytuacji życiowej może zgłosić się do Ośrodka w celu uzyskania pomocy. W obszarze działania naszego Ośrodka znajdują się trzy schroniska dla osób bezdomnych prowadzone przez stowarzyszenia - Caritas oraz Feniks, które współpracują z naszym Ośrodkiem w w zakresie organizacji pomocy osobom znajdującym się w kryzysie.