Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
ul. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin
tel. 91 48 57 542
mail: iod@mopr.szczecin.pl