Aktywna Integracja w Szczecinie 2010

"Aktywna integracja w Szczecinie" to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, który jest realizowany w latach 2008 - 2013 r. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 7.1.1).

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania: