Korepetycje dla młodzieży

Od kwietnia do czerwca 2014 r. 84 klientów Ośrodka w wieku 15 - 20 lat z rodzin biologicznych jak i zastępczych uczestniczy w zajęciach kompensacyjnych, które mają im pomóc w nauce.
Młodzi ludzie są Uczestnikami Projektu "Aktywna integracja w Szczecinie." Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego mają możliwość, by w trakcie korepetycji indywidualnych i grupowych poprawić swoje oceny w szkole m.in. z takich przedmiotów jak język polski, matematyka, chemia czy fizyka.

Zajęcia kompensacyjne to tylko jedno z zaplanowanych działań. Oprócz korepetycji młodzi ludzie mają możliwość udziału w wyjazdach i zajęciach socjoterapeutycznych, szkoleniach i stażach zawodowych oraz konsultacjach specjalistycznych (m.in. z psychologiem) w celu podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych.

Zdjęcia