Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest prowadzony i udostępniany na podstawie: art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze. zm.)Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719).

Dokumenty do pobrania: