Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
ul. Struga 10/12, 70-784 Szczecin,

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 91 466-80-46,
fax. 91 466-80-45

kierownik: Rozalia Kajnath
tel. 091 466-80-23

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30
.
Obszar działania ośrodka obejmuje następujące rejony Szczecina:
 • Os. Słoneczne,
 • Os. Bukowe,
 • Os. Majowe,
 • Os. Kasztanowe,
 • Kijewo,
 • Podjuchy,
 • Żydowce,
 • Klucz,
 • Dąbie,
 • Załom,
 • Klęskowo,
 • Płonia,
 • Śmierdnica,
 • Jezierzyce,
 • Wielgowo,
 • Zdroje,
 • Obszar działania placówki - wykaz ulic

Od kwietnia 2005 roku siedziba Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże mieści się w Szczecinie przy ul. Struga 10. W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy socjalni, asystenci rodziny i pracownicy realizujący wypłaty świadczeń. Pracownicy socjalni swoją pracę wykonują bezpośrednio w środowisku zamieszkania osób korzystających z pomocy, przeprowadzając wywiady środowiskowe niezbędne do opracowania diagnozy i przyznania właściwej pomocy.

Na terenie objętym działaniem ROPR Prawobrzeże znajdują się:

 1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn "Wilga"przy ul. Tczewskiej 32 - prowadzone przez PKPS;
 2. Schronisko dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi przy ul. Piasecznej 4 - prowadzone przez Caritas;
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób po przebytych kryzysach psychicznych;
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Przyszłości 21;
 5. 10 świetlic środowiskowych dla dzieci;
 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Gryfińskiej 151;
 7. Związek Kombatantów Emerytów i Rencistów przy ul. Gryfińskiej 151;
 8. Straż Miejska Prawobrzeże;
 9. Komisariat Policji Szczecin - Dąbie;
 10. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ZDROJE"
 11. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
 12. Rodzinny Dom Dziecka nr 1;
 13. Klub Abstynenta ,,Delta" Ul. Goleniowska 31;
 14. Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego ul. Anieli Krzywoń 10.

Ośrodek organizuje spotkania w ramach Środowiskowej Koordynacji Działań Społecznych, organizowane są spotkania z pedagogami, kuratorami, policją, pielęgniarkami, strażą miejską, radami osiedli, w celu wypracowania współpracy dotyczącej problemów znajdujących się w poszczególnych rejonach Prawobrzeża.