Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście :
ul. Jagiellońska 62A
70-410 Szczecin

Biuro Obsługi Klienta
tel/fax. 091 48-07-020/021, fax: 091 48-07-023

kierownik: Dorota Teodorczuk

tel. 091 48-07-030

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 do 15.00.
Obszar działania ośrodka obejmuje następujące rejony Szczecina:
Od marca 2016 roku główna siedziba Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście mieści się w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 62A

W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy socjalni, koordynatorzy, pracownicy realizujący wypłaty świadczeń. Poza tym w ośrodku zatrudniony jest specjalista pracy z rodziną. Pracownicy socjalni swoją pracę wykonują bezpośrednio w środowisku zamieszkania osób korzystających z pomocy, przeprowadzając wywiady środowiskowe niezbędne do opracowania diagnozy i przyznania właściwej pomocy.

Na terenie objętym działaniem ROPR Śródmieście funkcjonuje schronisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Szczecińskie Stowarzyszenie "Zoty Wiek", noclegownia prowadzona przez CARITAS. Na terenie ROPR Śródmieście znajdują się również tzw. lokale zastępcze. W tym Rejonie występuje nasilenie zjawisk patologicznych takie jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość, bezrobocie.
ROPR Śródmieście obszarem swojego działania obejmuje również teren działek tzw. dzikich znajdujących się w okolicach Basenu Górniczego, jak również Wyspę Pucką, często zamieszkują tam bezdomni lub rodziny przez cały rok.

Na terenie tego Rejonu znajduje się duża liczba przedszkoli i szkół na wszystkich poziomach. ROPR współpracuje z pedagogami szkolnymi, na bieżąco ustalane są działania jakie należy podjąć w danej rodzinie.