Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
ul. Abramowskiego 19,
71-104 Szczecin

Biuro Obsługi Klienta
tel. 091 46-46-160, 091 46-46-161

Kierownik:
Krystyna Truszczyńska
tel. 091 46-46-189

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 do 15.30.
Obszar działania ośrodka obejmuje następujące rejony Szczecina:
Od czerwca 2005 roku siedziba Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód mieści się w Szczecinie
przy ul. E. Abramowskiego 19. Ośrodek realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
W Ośrodku zatrudnieni są pracownicy socjalni, asystenci rodziny i pracownicy realizujący wypłaty świadczeń. Pracownicy socjalni swoją pracę wykonują bezpośrednio w środowisku zamieszkania osób korzystających z pomocy, przeprowadzając wywiady środowiskowe niezbędne do opracowania diagnozy i przyznania właściwej pomocy. Na terenie działania Ośrodka znajdują się:
 • Świetlice środowiskowe prowadzone przez organizacje pozarządowe,
 • Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej";
 • Centrum Psychiatryczne;
 • Komisariat Policji Szczecin - Pogodno, Szczecin - Niebuszewo i Szczecin-Śródmiescie;
 • Straż Miejska Oddział Zachód;
 • Uczelnie wyższe: Uniwersytet Szczczeciński, Akademia Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny;
 • Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 i nr 2;
 • Zakłady Opieki Zdrowotnej;
 • Dom Klub ,, Pod Fonatnną ";
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie;
 • Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kolo w Szczecinie;
 • Mieszkania socjalne i zastępcze;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej,
 • Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Dominującymi problemami występującymi wśród klientów ROPR Zachód wg. powodów przyznawania pomocy oprócz ubóstwa są bezrobocie, niepełnosprawność, bezradość w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.